wmodr.pl

Śledzenie pochodzenia produktów w ramach platformy eDWIN

Śledzenie pochodzenia produktów w ramach platformy eDWIN

Celem  projektu  eDWIN jest stworzenie krajowego systemu informatycznego na rzecz ochrony roślin – systemu, który w znaczący sposób wpłynie na jakość i ilość produkowanej w Polsce żywności.  

Cele projektu zostały sformułowane w oparciu o zidentyfikowane potrzeby potencjalnych odbiorców, które zostały określone na podstawie przeprowadzonego badania – ankiety internetowej i wywiadu. Badanie pozwoliło zdefiniować potrzeby i sprecyzować odbiorców.

W wyniku realizacji projektu zostaną więc udostępnione odbiorcom cztery e-usługi:

  • Wirtualne gospodarstwo,
  • Śledzenie pochodzenia produktów oznaczonych jako pochodzące z rolnictwa i stosowanych środków ochrony roślin,
  • Raportowanie zagrożeń,
  • Udostępnianie danych meteorologicznych.

Zapraszamy do zapoznnia się z usługą  "Śledzenie pochodzenia produktów" 

Jest to darmowa usługa, z której będą mogli korzystać zarówno rolnicy, jak i konsumenci!

➥ Usługa dla rolnika

Jeśli jesteś rolnikiem możesz skorzystać z usługi śledzenia pochodzenia produktów. Dla Ciebie jest ona dostępna w Wirtualnym Gospodarstwie. Poza tym, że masz możliwość prowadzenia ewidencji zabiegów agrotechnicznych oraz użytych środków ochrony roślin możesz również podzielić się tymi informacjami ze swoimi odbiorcami. Wystarczy, że zaznaczysz wybrane zabiegi i klikniesz przycisk udostępnij. Następnie wybrane przez Ciebie informacje zostaną zapisane w kodzie QR. Kod możesz wydrukować i przykleić na opakowanie produktu, a konsument po zeskanowaniu będzie miał możliwość podglądu udostępnionych przez Ciebie informacji.

  1. Dodaj działkę oraz uprawę w Wirtualnym Gospodarstwie.
  2. Dodaj wszystkie zabiegi oraz informacje o użytych środkach ochrony roślin.
  3. Zaznacz informacje, którymi chcesz podzielić się z odbiorcami. Kliknij przycisk Udostępnij.
  4. Wydrukuj kod QR, przyklej na opakowanie produktu.

Gotowe, wszystkie zainteresowane osoby będą mogły dowiedzieć się skąd pochodzi produkt i jakie zabiegi zostały wykonane.


➥ Usługa dla konsumenta

Konsumencie, już od dziś masz możliwość śledzenia pochodzenia produktów. Wystarczy, że zeskanujesz kod QR, który znajduje się na opakowaniu. Zostaniesz przekierowany na stronę internetową na której będą znajdowały się informacje o lokalizacji działki, na której znajdowała się uprawa. Dodatkowo znajdziesz również informacje o wykonanych zabiegach agrotechnicznych oraz o użytych środkach ochrony roślin. Będziesz mógł sprawdzić czy produkt pochodzi z lokalnego gospodarstwa oraz czy jest ekologiczny.


OBEJRZYJ FILM PREZENTUJĄCY ŚLEDZENIE POCHODZENIA PRODUKTÓW

Opracowanie: Marcin Cyrankowski