wmodr.pl

Poznaj usługę "Wirtualne gospodarstwo" w ramach platformy "eDWIN"

Poznaj usługę "Wirtualne gospodarstwo" w ramach platformy "eDWIN"

Celem  projektu  eDWIN jest stworzenie krajowego systemu informatycznego na rzecz ochrony roślin – systemu, który w znaczący sposób wpłynie na jakość i ilość produkowanej w Polsce żywności.  

Cele projektu zostały sformułowane w oparciu o zidentyfikowane potrzeby potencjalnych odbiorców, które zostały określone na podstawie przeprowadzonego badania – ankiety internetowej i wywiadu. Badanie pozwoliło zdefiniować potrzeby i sprecyzować odbiorców.

W wyniku realizacji projektu zostaną więc udostępnione odbiorcom cztery e-usługi:

  • Wirtualne gospodarstwo,
  • Śledzenie pochodzenia produktów oznaczonych jako pochodzące z rolnictwa i stosowanych środków ochrony roślin,
  • Raportowanie zagrożeń,
  • Udostępnianie danych meteorologicznych.

Zapraszamy do zapoznnia się z usługą  "Wirtualne Gospodarstwo" 

Wirtualne gospodarstwo to najważniejsza usługa dostępna w platformie eDWIN, wspomagająca podejmowanie decyzji w codziennej pracy. Dzięki niej rolnik może prowadzić Kartę Pola, czyli dokonywać rejestru wykonywanych zabiegów, sporządzać katalog upraw, dodawać informacje o zagrożeniach i korzystać ze wsparcia doradcy.

OBEJRZYJ FILM PREZENTUJĄCY WIRTUALNE GOSPODARSTWO

Opracowanie: Marcin Cyrankowski