wmodr.pl

Poznaj darmową platformę doradczą eDWIN !

Poznaj darmową platformę doradczą eDWIN !

Platforma doradcza eDWIN ma na celu wspomaganie decyzji w codziennej pracy rolnika oraz poprawę jakości produkowanej żywności. W ramach platformy dostępne są cztery e-usługi: Wirtualne gospodarstwo, Udostępnianie danych meteorologicznych, Raportowanie zagrożeń i Śledzenie pochodzenia produktów.

Poznaj platformę eDWIN !

W kolejnych artykułach przdstawimy Państwo każdą z funkcionalnosci platformy.

Opracowanie: Marcin Cyrankowski