wmodr.pl

Obejrzyj video przedstawiające etap montażu stacji meteorologicznych w ramach projektu eDWIN

Zachęcamy do zapoznania się z filmem przedstawiającym etap montażu stacji meteorologicznych na terenie województwa Warmińsko-Mazurskiego, które zostaną włączone do ogólnokrajowej sieci stacji agrometeorologicznych w ramach współrealizowanego przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie projektu pod nazwą „Internetowa Platforma Doradztwa i Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin” (akronim: „eDWIN”).

 

Opracowanie: Marcin Cyrankowski