wmodr.pl

Zakończył się etap montażu stacji meteorologicznych w ramach projektu eDWIN na Warmii i Mazurach

Zakończył się etap montażu stacji meteorologicznych w ramach projektu eDWIN na Warmii i Mazurach

Od 9 sierpnia do 13 sierpnia na terenie województwa Warmińsko-Mazurskiego, w każdym powiecie, trwał montaż stacji meteorologicznych montowanych przez firmę PM Ecology, które zostaną włączone do ogólnokrajowej sieci stacji agrometeorologicznych w ramach współrealizowanego przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie projektu pod nazwą „Internetowa Platforma Doradztwa i Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin” (akronim: eDWIN).

Celem projektu jest utworzenie krajowego systemu informatycznego na rzecz ochrony roślin, który w decydujący sposób wpłynie na jakość i ilość produkowanej żywności w Polsce.

Każda stacja meteorologiczna na bieżąco monitoruje dane meteorologiczne takie, jak temperatura powietrza, wilgotność względna powietrza, suma i  intensywność opadów deszczu, ciśnienie atmosferyczne, prędkość i kierunek wiatru oraz zjawisko punktu rosy. Są to podstawowe i bardzo ważne parametry dla rolnika mające wpływ na przewidywanie zagrożenia dla upraw ze strony agrofagów oraz wnikające na możliwość i skuteczność wykonywanych zabiegów środkami ochrony roślin.

Stacje meteorologiczne zostały usytuowane w miejscowościach: Bark gm. Barczewo, Brzozie Lubawskie gm. Kurzętnik, Dobrocin gm. Małdyty, Galiny gm. Bartoszyce, Głazowo gm. Mrągowo, Gołębiewo gm. Kozłowo, Grygieliszki gm. Gołdap, Gudniki gm. Korsze, Kocioł gm. Pisz, Kowale Oleckie gm. Kowale Oleckie, Miechowo gm. Prostki, Nowy Dwór gm. Jedwabno, Rudłowo gm. Braniewo, Runowo gm. Lidzbark Warmiński, Skowrony gm. Godkowo, Sterławki Wielkie gm. Ryn, Stulichy gm. Węgorzewo, Tuszewo gm. Lubawa, Zalesie gm. Lidzbark.

Chcemy również poinformować, że  trwają już  prace testowe aplikacji która dzięki danym pozyskanym ze stacji meteorologicznych, będzie informować o możliwości wystąpienia agrofagów miedzy innymi na : pszenicy, jęczmienia, żyta ozimego, kukurydzy, buraka cukrowego, ziemniaka, chmielu, pomidora, jabłoni, gruszy.

Dane meteorologiczne ze stacji można zobaczyć pod adresami:

 

 Lp 

 Miejscowość 

 Powiat 

 Gmina 

 Link do stacji meteorologicznej

1.

Bark

olsztyński

Barczewo

Kliknij

2.

Brzozie Lubawskie

nowomiejski

Kurzętnik

Kliknij

3.

Dobrocin

ostródzki

Małdyty

Kliknij

4.

Galiny

bartoszycki

Bartoszyce

Kliknij

5.

Głazowo

mrągowski

Mrągowo

Kliknij

6.

Gołębiewo

nidzicki

Kozłowo

Kliknij

7.

Grygieliszki

gołdapski

Gołdap

Kliknij

8.

Gudniki

kętrzyński

Korsze

Kliknij

9.

Kocioł

piski

Pisz

Kliknij

10.

Kowale Oleckie

olecki

Kowale Oleckie

Kliknij

11.

Miechowo

ełcki

Prostki

Kliknij

12.

Nowy Dwór

szczycieński

Jedwabno

Kliknij

13.

Rudłowo

braniewski

Braniewo

Kliknij

14.

Runowo

lidzbarski

Lidzbark Warmiński

Kliknij

15.

Skowrony

elbląski

Godkowo

Kliknij

16.

Sterławki Wielkie

giżycki

Ryn

Kliknij

17.

Stulichy

węgorzewski

Węgorzewo

Kliknij

18.

Tuszewo

iławski

Lubawa

Kliknij

19.

Zalesie

działdowski

Lidzbark

Kliknij

 

 

 

Opracowanie: Marcin Cyrankowski