wmodr.pl

Czym jest  projekt eDWIN ?

Internetowa Platforma Doradztwa i Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin - "eDWIN" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Oś priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd” Działanie nr 2.1 „Wysoka Dostępność i jakość e-usług publicznych”


Czym jest eDWIN?

► Projekt, który zakłada stworzenie do 31 października 2022 roku krajowego systemu informatycznego służącego ochronie roślin;

► Końcowym efektem projektu będą cztery e-usługi skierowane do rolników, konsumentów, instytucji badawczych oraz organów administracji publicznej
i jednostek samorządu terytorialnego:

  • Wirtualne gospodarstwo
  • Śledzenie pochodzenia produktów oznaczonych jako pochodzące z rolnictwa i stosowanych środków ochrony roślin
  • Raportowanie zagrożeń
  • Udostępnianie danych meteorologicznych

Zalety eDWIN

► Ostrzeżenia przed występowaniem agrofagów;
► Powiadomienia o możliwych zagrożeniach na polu;
► Wspomaganie decyzji: czy, kiedy i w jakiej ilości stosować środki ochrony roślin;
► Zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska;
► Ostrzeżenia przed załamaniem pogody;
► Dostęp do raportów meteorologicznych;
► Podniesienie jakości produkowanej żywności;
► Uproszczony kontakt doradcą;
► Możliwość sprawdzenia, skąd pochodzi produkt i jakie środki ochrony były wykorzystywane podczas uprawy;
► Uzyskanie danych do dalszych badań nad ochroną roślin;
► Połączenie wiedzy teoretycznej oraz praktycznej;
► Usprawnienie ochrony roślin oraz nadzoru nad tymi działaniami;
► Dostosowanie do polityki Zielonego Ładu.

eDWINw liczbach

► Całkowita wartość projektu wynosi 20 902 508,02 zł. Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Ze środków unijnych pochodzi aż 17 689 792,53 zł, zaś reszta to środki z budżetu państwa;
► Termin realizacji: 1 czerwca 2019 –31 października 2022;
► Powstaną 4 e-usługi;
► Budowa sieci prawie 600 stacji meteorologicznych;
► 19 Partnerów: Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, Instytut Ochrony Roślin –Państwowy Instytut Badawczy, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, wszystkie wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego. Liderem projektu jest Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Patronat nad projektem objęło Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
► Ponad 300 osób zaangażowanych;
► Przestrzeń dyskowa serwerowni –220 TB;
► Rozeznanie –badanie potrzeb wśród 5500 użytkowników.

Szczegółowe informacje na temat projektu eDWIN znajdują się w załączonej do pobrania prezentacji.

Opracowanie: Marcin Cyrankowski