wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> Produkcja zwierzęca >> Trzoda chlewna >>

PQS – Pork Quality System – System Jakości Wieprzowiny

PQS – Pork Quality System – System Jakości Wieprzowiny
PQS – Pork Quality System – System Jakości Wieprzowiny
PQS – Pork Quality System – System Jakości Wieprzowiny – jest propozycją nowego,  kompleksowego  systemu wytwarzania wysokiej jakości  żywności. Jego  celem jest  produkcja  chudego, nieprzetłuszczonego mięsa wieprzowego,  przy zachowaniu ważnych dla konsumentów i przetwórców parametrów jakości mięsa.
System bazuje m.in. na wykorzystaniu odpowiednich ras świń i określonych zasadach żywienia. Obejmuje etap produkcji pierwotnej, czyli hodowlę i chów oraz  obrót przedubojowy wraz z  przetwórstwem. Opracowane dla Systemu PQS standardy postępowania na każdym z tych etapów wpływają  na końcową jakość produktu i gwarantują  uzyskanie mięsa wieprzowego o  szczególnej, wysokiej  jakości.
Mięso wyprodukowane w Systemie PQS charakteryzuje się szeregiem korzystnych parametrów, które zwiększają jego trwałość, przydatność kulinarną i przetwórczą oraz smakowitość i atrakcyjność dla konsumentów. Wieprzowina wyprodukowana w tym Systemie może stanowić bazę do produkcji innych wyrobów.
 Należy podkreślić, że produkcja wieprzowiny w Systemie PQS  odbywa się   zgodnie z obowiązującym prawem w zakresie dobrostanu i zdrowia zwierząt oraz   ludzi, jak również z poszanowaniem ochrony środowiska naturalnego.
System jest  dobrowolny i otwarty,  tzn. może do niego przystąpić każdy uczestnik łańcucha produkcyjnego, który dobrowolnie zdecyduje się na przestrzeganie dodatkowych wymogów, określonych dla każdego etapu  produkcji. Dzięki opracowanemu sposobowi identyfikacji zwierząt i półtusz, System  gwarantuje   pełną identyfikowalność uzyskanego produktu i daje możliwość prześledzenia ścieżki pochodzenia mięsa:  od partii mięsa do stada, z którego to mięso pochodzi. System gwarantuje wiarygodność, zarówno  w zakresie wysokiej  jakości produktu,  jak i jego identyfikowalności, które  zostają   potwierdzone w czasie   kontroli prowadzonej przez    niezależną  jednostkę certyfikującą, akredytowaną  na zgodność z normą PN EN 45011.  Po spełnieniu wymogów  Systemu, hodowcy i producenci oraz zakłady mięsne otrzymują certyfikat, potwierdzający zgodność produkcji ze specyfikacją  i mogą posługiwać się charakterystycznym  logo Systemu (wspólny znak towarowy gwarancyjny).  Logo Systemu  daje  pewność,  że wszystkie produkty nim oznaczone spełniły surowe kryteria jakości, co  umożliwia konsumentowi dokonanie właściwego wyboru.
System PQS   stawia na ścisłą współpracę  hodowców, producentów trzody chlewnej  i przetwórców. Współpraca ww. podmiotów sprzyja zwiększeniu ich siły ekonomicznej a dostosowanie   profilu produkcji  do  potrzeb konsumentów jest korzystne zarówno dla hodowców, jak i przetwórców.
System ten został przedstawiany na konferencji trzodziarskiej w dniu 19 listopada 2009 „Produkcja trzody chlewnej a ochrona środowiska” w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Olsztynie.