wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> Produkcja zwierzęca >> Pszczoły >>

Wymagania dotyczące oznakowania miodu

Wymagania dotyczące oznakowania miodu

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, w związku ze sprawowanym nadzorem nad jakością handlową miodów wprowadzanych do obrotu m.in. w systemie sprzedaży bezpośredniej oraz w rolniczym handlu detalicznym, na podstawie art. 17 ust. I pkt 6 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno — spożywczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2164 ze zm.), udostępnia (w załączeniu) wszystkim zainteresowanym broszurę zawierającą wymagania dotyczące oznakowania miodu.

Źródło: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie
Opracowanie: Sylwia Walesieniuk