wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> Produkcja zwierzęca >> Owce i kozy >>

Od bacówki do fabryki - dobre praktyki - relacja z wyjazdu studyjnego

Od bacówki do fabryki - dobre praktyki - relacja z wyjazdu studyjnego

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zaprosił WMODR oraz dwa inne ośrodki z woj. pomorskiego i wielkopolskiego do uczestnictwa w wyjeździe studyjnym pt. ,,Od bacówki do fabryki, dobre praktyki” do województwa podkarpackiego. Wyjazd odbył się w dniach 29.08-2.09. tegoż roku. Prócz specjalistów ds. produkcji zwierzęcej z ośrodków doradztwa uczestnikami byli hodowcy owiec i kóz, prezesi lub ich przedstawiciele regionalnych związków hodowców owiec i kóz oraz przedstawiciele świata nauki – pracownicy naukowi UWM Olsztyn, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz z Instytutu z Kołudy Wielkiej