WMODR >> Informacje branżowe >> Produkcja zwierzęca >>

Konie

Prawidłowe żywienie jako jeden z podstawowych warunków dobrostanu koni

Prawidłowe żywienie jako jeden z podstawowych warunków dobrostanu koni

Data utworzenia: 28-01-2019 ; Data modyfikacji: 15-03-2019

Prawidłowe żywienie jako jeden z podstawowych warunków dobrostanu koni Optymalne warunki utrzymania zwierząt gospodarskich są podstawą ich zdrowia i produkcyjności. W ostatnim czasie zagadnienia najogólniej rozumianego utrzymania zwierząt gospodarskich są przedmiotem szczególnej uwagi, gdyż od 1 stycznia 2013 roku wymogi dobrostanu...
czytaj więcej

Konie rodzime

Konie rodzime

Data utworzenia: 28-01-2019 ; Data modyfikacji: 15-03-2019

Konie - hodowla i ochrona ras rodzimych W dniach 23–24 marca 2009 roku Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zorganizowało w Krakowie seminarium dla doradców rolnośrodowiskowych. Spotkanie dotyczyło ochrony rodzimych ras zwierząt gospodarskich, zagrożonych wyginięciem. Przypomnijmy - w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata...
czytaj więcej