wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> Produkcja zwierzęca >>

Rozporządzenie nr 31 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie zasad utrzymywania drobiu na terenie województwa warmińsko-mazurskiego

Wysoce zjadliwa grypa ptaków jest zakaźną i wysoce zaraźliwą chorobą wirusową, na którą podatny jest zarówno drób jak i ptaki dzikie. Wystąpienie tej choroby powoduje ogromne straty gospodarcze. W związku z faktem, iż w miesiącu grudniu w całym kraju, w tym na terenie województwa warmińsko-mazurskiego nastąpiło znaczące pogorszenie sytuacji epidemiologicznej w zakresie występowania zakażeń wirusami HPAI u drobiu, konieczne jest podjęcie wszelkich możliwych działań w celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się tej choroby u drobiu. W okresie od 7 do 18 grudnia br. wykryto 9 ognisk u drobiu: 3 w województwie opolskim, 1 w woj. kujawsko-pomorskim, 1 w woj. mazowieckim, 1 w woj. lubelskim, 1 w woj. łódzkim i 2 w woj. warmińsko-mazurskim. Od 1 grudnia stwierdzono również 6 ognisk HPAI u ptaków dzikich w woj. kujawskopomorskim, opolskim i pomorskim oraz 1 u ptaków utrzymywanych w niewoli w woj. pomorskim.

Jednym ze środków zapobiegających dalszemu rozprzestrzenianiu się grypy ptaków jest wydanie w drodze właściwych miejscowo rozporządzeń niezbędnych zakazów i nakazów dotyczących zasad utrzymywania drobiu. 

W związku z powyższym w załączniku przedstawiamy Rozporządzenie Nr 31 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie zasad utrzymywania drobiu na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. 

Opracowanie: Sylwia Walesieniuk