wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> Produkcja zwierzęca >> Drób w chowie pozafermowym >>

Ptasia grypa - co należy wiedzieć

Wirus grypy towarzyszy człowiekowi od wieków. Pierwsze doniesienia na temat epidemii wywołanej grypą pochodzą z 412 r. p.n.e. Od tamtej pory, co kilkaset lat opisywano przypadki światowej inwazji choroby, której przyczyny nie znano. Dopiero w 1933 roku po raz pierwszy udało się wyizolować wirus grypy. Rodzina wirusów grypy nie jest jednorodna. Jak wszyscy wiemy ostatnie miesiące przynoszą kolejne zachorowania ludzi i zwierząt na wiele chorób powodowanych przez wirusy, które przybierają coraz bardziej agresywne formy. Wszystkie możliwe do zastosowania formy bioasekuracji zarówno w przypadku ludzi jak i zwierząt powinny być znane i respektowane. W przypadku grypy ptaków proponuje się następujące, konieczne zasady bioasekracji:

Do najważniejszych czynności zapobiegawczych należy:

  • zabezpieczenie budynków, w których utrzymywany jest drób przed dostępem dzikich zwierząt, w tym dzikiego ptactwa;
  • zabezpieczenie paszy i źródła wody przed dostępem dzikiego ptactwa;
  • karmienie i pojenie drobiu wyłącznie wewnątrz budynków inwentarskich;
  • stosowanie w gospodarstwie odzieży i obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do obsługi drobiu;
  • stosowanie mat dezynfekcyjnych przy wejściach do budynków, w których utrzymywany jest drób.
Opracowanie: Jerzy Bancewicz