wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> Produkcja zwierzęca >> Drób w chowie pozafermowym >>

Uwaga na środki biobójcze w chowie i hodowli zwierząt a także w domu i w ogrodzie

Uwaga na środki biobójcze w chowie i hodowli zwierząt a także w domu i w ogrodzie

Fipronil, to jest silnie toksycznym biocydem o szerokim spektrum działania. Wykorzystywany jest do zwalczania szkodliwych owadów i pajęczaków, min. mrówek much, wszy, wszołów, kleszczy, karaluchów, roztoczy. W naszym kraju fipronil jest substancja czynną w preparatach biobójczych w celu zwalczania insektów domowych, np. mrówek , prusaków oraz występuje w różnych preparatach weterynaryjnych, np. w obrożach dla psów. W Unii Europejskiej może być używany w hodowli zwierząt domowych, ale nie w produkcji żywności. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) klasyfikuje go jako substancję umiarkowanie toksyczną" w przypadku spożycia znacznych ilości; może być szkodliwy dla nerek, wątroby i tarczycy.(PAP).