wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> Produkcja roślinna >> Rośliny bobowate >>

Wyniki plonowania soi - SDOO Wrócikowo

Wyniki plonowania soi - SDOO Wrócikowo

W załączonej tabeli przedstawiamy wyniki plonowania soi w doświadczeniach porejestrowych prowadzonych w SDOO we Wrócikowie. 

u soja.pdf (505.65 KB, PDF)
Źródło: SDOO we Wrócikowie
Opracowanie: Sylwia Walesieniuk