wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> Produkcja roślinna >>

Integrowana ochrona roślin

Metodyki Integrowanej Ochrony Roślin

Metodyki Integrowanej Ochrony Roślin

Data utworzenia: 28-01-2019 ; Data modyfikacji: 18-01-2021

Zgodnie z przyjętą definicją Integrowana ochrona roślin - jest sposobem ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi, polegającym na wykorzystaniu wszystkich dostępnych metod ochrony roślin, w szczególności metod niechemicznych, w sposób minimalizujący zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska. Integrowana...
czytaj więcej

Integrowana Ochrona

Integrowana Ochrona

Data utworzenia: 28-01-2019 ; Data modyfikacji: 18-01-2021

Integrowana ochrona roślin jest sposobem ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi, polegającym na wykorzystaniu wszystkich dostępnych metod ochrony roślin, w szczególności metod niechemicznych, w sposób minimalizujący zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska. Integrowana ochrona roślin wykorzystuje w pełni wiedzę...
czytaj więcej