wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> Produkcja roślinna >>

Zakończyliśmy I Warmińsko-Mazurskie Dni Pola

Zakończyliśmy spotkania powiatowe organizowane w ramach I Warmińsko–Mazurskich Dni Pola!

Byliśmy w 19 powiatach, w 45 gminach, zobaczyliśmy 52 poletka demonstracyjne prowadzone w ramach działalności upowszechnieniowej Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie. Spotkaliśmy się z blisko 600 rolnikami, pracownikami firm i instytucji otoczenia rolniczego oraz przedstawicielami lokalnych samorządów, którym zaproponowana forma organizacji wydarzenia, dała możliwość bezpośredniego kontaktu i nawiązania współpracy. Przeprowadziliśmy lustrację plantacji zbóż ozimych i jarych, rzepaku, kukurydzy, roślin bobowatych i ziemniaka pod względem wzrostu, porażenia przez agrofagi, odporności na warunki atmosferyczne oraz potencjalnego plonowania w rolniczej przestrzeni produkcyjnej całego województwa.

Wysłuchaliśmy wykładów przedstawicieli Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie, których zadaniem było przybliżenie zagadnień związanych z uprawą roli w kontekście założeń Europejskiego Zielonego Ładu. Niejasności i obawy związanie z wyzwaniami, przed którymi stawiani są rolnicy w ramach tego działania, budzą wiele pytań i wątpliwości, które podczas bezpośrednich spotkań poddane zostały merytorycznej dyskusji.

Utwierdziliśmy się w przekonaniu, że bezpośredni kontakt z rolnikami jest najważniejszym narzędziem pracy doradczej, a dzięki współpracy między rolnikami, doradcami, przedstawicielami instytucji okołorolniczych i światem nauki możliwe jest tworzenie sieci powiązań, pozwalającej na rozwiązanie problemów pojawiających się w gospodarstwach.

Warmińsko–Mazurskie Dni Pola odbędą się również za rok. Już dziś zapraszamy do udziału w spotkaniach na polu!

Dziękujemy za obecność wszystkim, dla których rolnictwo, jego pomyślność i rozwój, jest ważnym działem w gospodarce i życiu zawodowym.

 

Zapraszamy do obejrzenia podsumowania w krótkiej relacji filmowej OBEJRZYJ!

O bezpiecznej pracy w rolnictwie podczas I Warmińsko-Mazurskich Dni Pola  ARTYKUŁ

 

I Warmińsko-Mazurskie Dni Pola w opinii wykładowców:

Poprosiliśmy przedstawicieli Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego, którzy uczestniczyli w wydarzeniu, o jego podsumowanie.

prof. dr hab. inż. Marek Marks:
„Przedstawiałem zainteresowanym problematykę związaną z rolnictwem precyzyjnym jako narzędziem optymalizacji technologii uprawy zbóż oraz możliwościami uproszczeń w agrotechnice zbóż. Zaprezentowałem również zagadnienia związane z uprawą roślin bobowatych, roślin pastewnych i zbóż paszowych w Polsce. W kolejnym wystąpieniu podkreślałem znaczenie płodozmianu w uprawie zbóż jako podstawowego, beznakładowego czynnika agrotechnicznego odpowiedzialnego za sprawność, ciągłość  i odtwarzalność potencjału plonotwórczego agroekosystemów. Zainteresowanie budziły założenia „Zielonego ładu” ograniczające ilości stosowanych środków ochrony roślin i nawozów syntetycznych. Rolników interesowały skutki tych ograniczeń oraz sposoby radzenia sobie z agrofagami z użyciem metodami niechemicznych.”

dr hab. inż. Bogumił Rychcik:
„W moich prezentacjach przedstawiłem stan aktualny i perspektywy uprawy kukurydzy w Polsce, podkreślając jej duże znaczenie dla chowu bydła mlecznego. Ciekawym dla rolników okazał się  temat związany z produkcją i importem niemodyfikowanej genetycznie poekstrakcyjnej śruty sojowej.”

dr inż. Kinga Treder:
„Warmińsko-Mazurskie Dni Pola okazały się interesującą propozycją skierowaną do rolników. W ramach tego wydarzenia w czasie sesji teoretycznych zostało poruszonych wiele tematów nawiązujących do „Europejskiego Zielonego Ładu” -  hasła przewodniego imprezy. Przedstawiłam uczestnikom zagadnienia związane z diagnostyką chwastów w uprawach zbóż i kukurydzy, zwracając uwagę, że prawidłowe rozpoznawanie gatunków roślin towarzyszących uprawom pozwala na wybranie odpowiednich metod regulacji zachwaszczenia. Oznaczanie roślin co do gatunku wymaga wiedzy z zakresu ich budowy morfologicznej, biologii i ekologii. Pojawianie się nowych gatunków towarzyszących uprawom jak np. zaślazu pospolitego w buraku cukrowym i kukurydzy czy gorczycznika pospolitego w rzepaku wymaga ciągłego uzupełniania wiedzy z zakresu diagnostyki chwastów.”

mgr inż. Mateusz Sokólski:
„Podczas spotkań z rolnikami organizowanymi w ramach Warmińsko-Mazurskich Dni Pola podjęliśmy tematykę związaną z całościową technologią uprawą zbóż. Omówione zostały szczegółowo najważniejsze zagadnienia związane m.in. z uprawą roli, doborem odmian, terminem i ilością wysiewu, regulacją zachwaszczenia, regulacją wzrostu, wiosennym nawożeniem azotem i ochroną fungicydową. Obserwując reakcję rolników i ich pytania wydaję się, że największe zainteresowanie budziły kwestie związane z bardzo istotnym problemem (który niestety od kilku lat corocznie występuje na polach w naszym rejonie) czyli z wyleganiem. Z tego powodu padało dużo pytań dotyczących elementów technologii, poprzez modyfikację których możemy to ryzyko zdecydowanie obniżyć (termin siewu, ilość wysiewu, wiosenne nawożenie azotem, termin regulacji wzrostu). W związku z tym, że w rejonie Warmii i Mazur dużym problemem stają się uciążliwe chwasty jednoliścienne (m.in. miotła zbożowa, wyczyniec polny, stokłosy) dużym zainteresowaniem cieszyły się również kwestie związane z regulacją zachwaszczenia. Mam nadzieję, że podczas wspólnej dyskusji i wymiany poglądów, każdy z obecnych na spotkaniu rolników zdobył wiedzę, którą skutecznie wykorzysta w praktyce rolniczej.”

Wszyscy wykładowcy zgodnie przyznali, że I Warmińsko-Mazurskie Dni Pola okazały się wydarzeniem interesującym i przydatnym dla głównych jego odbiorców – rolników. Ich obecność i aktywny udział świadczy o potrzebie dalszych tego rodzaju spotkań, w czasie których doradztwo i nauka łączą i konfrontują się z praktyką. Daje to możliwość nawiązania współpracy w celu poszukiwania rozwiązań bieżących problemów sektora rolniczego.

I Warmińsko–Mazurskie Dni Pola, zorganizowane w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, były imprezą towarzyszącą Krajowym Dniom Pola, które odbyły się w tym roku w Minikowie pod hasłem „Europejski Zielony Ład na polach w Polsce”.

Opracowanie: Małgorzata Micińska-Wąsik