WMODR >> Powiatowe Zespoły Doradztwa >> PZDR Olsztyn >>

Dzień Pola w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian we Wrócikowie

Data utworzenia: 03-07-2019 ; Powiat: olsztyński

Dzień Pola w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian we Wrócikowie

W dniu 25 czerwca 2019 roku w SDOO we Wrócikowie odbyły się Dni Otwarte i Dni Pola. Stacja Doświadczalna Oceny Odmian we Wrócikowie jest jedną z 39 stacji/zakładów w Polsce podległych Centralnemu Ośrodkowi Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU). Zakład prowadzi badania wartości gospodarczej odmian roślin rolniczych z następującymi gatunkami: pszenica ozima i jara, pszenżyto ozime, żyto ozime, jęczmień ozimy i jary, owies, rzepak ozimy i jary, łubin żółty i wąskolistny, groch pastewny, len, rutwica wschodnia i pszenica orkisz. Ponadto w zakładzie prowadzone są badania w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego. Wyniki tych badań są podstawą w tworzeniu List Zalecanych Odmian dla województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. Na polach zakładu prowadzone są również doświadczenia zlecane przez inne podmioty związane z rolnictwem.

Podczas Dni Pola swoje stoiska prezentowały również firmy nasienne czy zajmujące się doradztwem nawozowym. Tak jak w poprzednich latach tak i w tym roku swoje stoisko doradcze prezentował Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Olsztynie. Na stoisku można było uzyskać porady w zakresie agrotechniki roślin czy też ich ochrony przed agrofagami jak również informacji na temat działań PROW 2014-2020, np. Premie dla Młodych Rolników. Stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem.

Opracowanie: Marcin Gołębiewski