WMODR >> Powiatowe Zespoły Doradztwa >> PZDR Olsztyn >>

Szkolenie praktyczne na bazie demonstracji „Wpływ agrotechniki, ochrony roślin oraz stanowiska na plonowanie kukurydzy”

Data utworzenia: 25-08-2020 ; Data wydarzenia: 14-08-2020 ; Powiat: olsztyński

W dniu 14 sierpnia 2020 r. w miejscowości Głotowo, gmina Dobre Miasto na polach demonstracyjnych Pana Marka Wołczaka odbyło się szkolenie praktyczne na bazie demonstracji „Wpływ agrotechniki, ochrony roślin oraz stanowiska na plonowanie kukurydzy”. Powierzchnia demonstracji 1 ha kukurydzy przeznaczonej na kiszonkę – odmiana Arturo FAO 230. Podczas szkolenia omówiono  wymagania klimatyczne i glebowe kukurydzy, zmianowanie, dobór stanowiska, przygotowanie gleby od zbioru przedplonu do siewu kukurydzy, zastosowane nawożenie organiczne oraz mineralne, a także użyte do ochrony uprawy, środki ochrony roślin z uwzględnieniem progów ekonomicznej szkodliwości występujących w uprawie agrofagów. Pan Marek bardzo chętnie odpowiadał na wszystkie pytania uczestników odnośnie agrotechniki kukurydzy. Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem i odbyło się w miłej atmosferze.

Opracowanie: Magdalena Okurowska