wmodr.pl

Praktyka: Zróżnicowana struktura upraw

Praktyka: Zróżnicowana struktura upraw

Zróżnicowana struktura upraw

Celem praktyki jest poprawa jakości gleby i potrzeba odbudowy zawartości materii organicznej poprzez wzbogacenie struktury upraw o gatunki roślin, wpływające tak na dodatni bilans materii organicznej, jak i na zwiększanie sięróżnorodności biologicznej. Praktyka ta ma zachęcać również do odstępowania od monokultur na gruntach ornych.Stosowanie w gospodarstwie zróżnicowanej struktury upraw umożliwia racjonalne wykorzystanie zasobów gospodarstwa: ziemi, siły roboczej, wyposażenia technicznego. Umożliwia również optymalizację stosowania pozostałychelementów agrotechniki, tj. nawożenia, uprawy roli czy ochrony roślin.


Wsparcie w ramach praktyki jest przyznawane, jeżeli rolnik w gospodarstwie, na gruntach ornych będących w jego posiadaniu, prowadzi co najmniej trzy różne uprawy, przy czym:


1) udział głównej uprawy w strukturze zasiewów nie może przekroczyć 65% i udział trzeciej lub w przypadku większej liczby upraw, łącznie trzeciej i kolejnych upraw nie może być mniejszy niż 10%. Uwaga! Nie mogą stanowić jednej z trzech największych upraw: grunty ugorowane, grunty zgłoszone do płat-ności do obszarów z roślinami miododajnymi oraz ogródki bioróżnorodności i wieloletnie pasy kwietne zgłaszanedo płatności lub na których realizowane jest zobowiązanie w ramach interwencji Bioróżnorodność na gruntachornych.


2) co najmniej 20% w strukturze zasiewów stanowią: uprawy gatunków roślin mających pozytywny wpływ na bilans glebowej materii organicznej (wymienione w wykazie nr 1 w tabeli 3), przy czym w przypadku mieszanek bobowatych ze zbożami, zboża nie mogą być dominujące w tej mieszance, oraz

3) udział zbóż (wymienionych w wykazie nr 2 w tabeli)3) w strukturze zasiewów nie może przekroczyć 65%


4) udział upraw mających ujemny wpływ na bilans materii organicznej (wymienionych w wykazie nr 3 w tabeli 3) nie może przekroczyć 30%. Uwaga! W przypadku uprawy rzepaku, począwszy od 2024 r., słomę po zbiorze plonu głównego rozdrabnia się i miesza z glebą lub przyoruje.


Za odrębną uprawę uznaje się uprawę zgodnie z definicją określoną w ramach warunkowości w normie GAEC 7 Zmianowanie i dywersyfikacja upraw na gruntach ornych2, tj.:
a) rodzaj roślin;
b) formę jarą i ozimą tego samego rodzaju roślin;
c) gatunek roślin z rodzin:
– kapustowatych (Brassicaceae),
– psiankowatych (Solanaceae),
– dyniowatych (Cucurbitaceae);
d) grunt ugorowany;
e) trawy lub inne zielne rośliny pastewne.
Rodzina, rodzaj i gatunek roślin są określone zgodnie z klasyfikacją botaniczną, np. pszenica jara i ozima są odrębnymi uprawami.

Praktyka Uproszczone systemy uprawy nie łączy się z:
• Praktyką Ekstensywne użytkowanie trwałych użytków zielonych z obsadą zwierząt;
• Praktyką Międzyplony ozime lub wsiewki śródplonowe;
• Praktyką Wymieszanie obornika na gruntach ornych w terminie 12 godzin od jego aplikacji;
• Praktyką Wymieszanie słomy z glebą;
• Ekoschematem Retencjonowanie wody na trwałych użytkach zielonych.
 

 

Wykaz nr 1. Uprawy mające pozytywny wpływ na bilans glebowej materii organicznej
Uprawa- nazwa rośliny uprawnej deklarowanej przez rolnika we wnioskuo przyznanie płatności:

1. Ciecierzyca pospolita - ciecierzyca pospolita
2. Fasola - fasola wielokwiatowa
3 .Fasola fasola zwykła karłowa
4.Fasola fasola zwykła tyczna
5. Groch groch siewny jadalny
6. Groch groch siewny pastewny (peluszka)
7. Groch groch siewny jadalny z rośliną podporową
8. Groch groch siewny pastewny (peluszka) z rośliną podporową
9.Groch groch zwyczajny łuskowy
10..Groch groch zwyczajny cukrowy
11. Groszek lędźwian
12. Łubin łubin biały
13.Łubin łubin wąskolistny
14. Łubin łubin żółty
15. Seradela uprawna seradela uprawna
16. Soczewica jadalna soczewica jadalna z rośliną podporową
17. Soja zwyczajna soja zwyczajna
18. Mieszanka bobowatych na ziarno mieszanka bobowatych na ziarno
19. Mieszanka bobowatych na zielonkę mieszanka bobowatych na zielonkę
20. Wyka jara bobik
21. Wyka jara bób
22. Wyka jara wyka siewna
23. Wyka jara wyka siewna z rośliną podporową
24. Wyka ozima wyka kosmata
25. Wyka ozima wyka kosmata z rośliną podporową
26. Koniczyna koniczyna egipska (aleksandryjska)
27. Koniczyna koniczyna krwistoczerwona
28.Koniczyna koniczyna perska
29.Koniczyna koniczyna białoróżowa (szwedzka)
30. Koniczyna koniczyna biała
31. Koniczyna koniczyna czerwona
32. Nostrzyk nostrzyk biały
33. Nostrzyk nostrzyk żółty
34. Mieszanka bobowatych drobnonasiennych mieszanka bobowatych drobnonasiennych
35. Trawa lub inne pastewne rośliny zielne mieszanka jednoroczna traw
36.Trawa lub inne pastewne rośliny zielne mieszanka jednoroczna traw z bobowatymi drobnonasiennymi
37. Trawa lub inne pastewne rośliny zielne trawy w siewie czystym z przeznaczeniem na nasiona
38. Trawa lub inne pastewne rośliny zielne mieszanka wieloletnia traw z bobowatymi drobnonasiennymi
39. Trawa lub inne pastewne rośliny zielne mieszanka wieloletnia traw
40. Rukiew rukiew wodna
41. Ślazówka ślazówka ogrodowa
42. Ślazówka ślazówka turyngska
43. Babka babka lancetowata
44. Bylica bylica estragon
45. Dziurawiec zwyczajny dziurawiec zwyczajny
46. Hyzop lekarski hyzop lekarski
47.Jeżówka purpurowa jeżówka purpurowa
48. Krwawnik pospolity krwawnik pospolity
49. Lawenda wąskolistna lawenda wąskolistna
50. Lebiodka (oregano) lebiodka (oregano) pospolita
51. Lubczyk ogrodowy lubczyk ogrodowy
52. Melisa lekarska melisa lekarska
53. Mięta mięta kędzierzawa
54. Mięta mięta pieprzowa
55. Mięta mięta długolistna
56. Mięta mięta okrągłolistna
57. Mniszek lekarski mniszek lekarski
58.Rumian rzymski (szlachetny) rumian rzymski (szlachetny)
59. Ruta zwyczajna ruta zwyczajna
60. Serdecznik pospolity serdecznik pospolity
61. Szałwia szałwia lekarska
62. Szanta zwyczajna szanta zwyczajna
63. Żeń-szeń prawdziwy żeń-szeń prawdziwy
64. Komonica komonica błotna
65. Komonica komonica zwyczajna
66. Lucerna lucerna chmielowa (nerkowata)
67. Lucerna lucerna mieszańcowa
68. Lucerna lucerna sierpowata
69. Lucerna lucerna siewna
70. Poziomka poziomka
71. Poziomka truskawka
72. Rutwica rutwica lekarska
73. Sparceta sparceta (esparceta) siewna
74. Sparceta sparceta piaskowa
75. Mieszanka bobowato-gorczycowa mieszanka bobowato-gorczycowa
76. Mieszanka bobowato-słonecznikowa mieszanka bobowato-słonecznikowa
77. Mieszanka bobowatych ze zbożami na nasiona mieszanka bobowatych ze zbożami na nasiona
78. Mieszanka bobowatych ze zbożami na zielonkę mieszanka bobowatych ze zbożami na zielonkę

 

Wykaz nr 2. Zboża
Uprawa -  nazwa rośliny uprawnej deklarowanej przez rolnika we wnioskuo przyznanie płatności


1. Jęczmień jary jęczmień jary
2. Jęczmień ozimy jęczmień ozimy
3. Owies owies bizantyjski
4 .Owies owies nagi (owies nagoziarnisty jary)
5 Owies owies siewny
6 Owies owies szorstki
7 Pszenica jara pszenica orkisz – jara
8 Pszenica jara pszenica płaskurka – jara
9 Pszenica jara pszenica samopsza – jara
10 Pszenica jara pszenica twarda – jara
11 Pszenica jara pszenica zwyczajna – jara
12 Pszenica ozima pszenica orkisz – ozima
13 Pszenica ozima pszenica płaskurka – ozima
14 Pszenica ozima pszenica samopsza – ozima
15 Pszenica ozima pszenica twarda – ozima
16 Pszenica ozima pszenica zwyczajna – ozima
17 Pszenżyto jare pszenżyto jare
18 Pszenżyto ozime pszenżyto ozime
19 Żyto jare żyto jare
20 Żyto ozime żyto krzyca
21 Żyto ozime żyto ozime
22 Mieszanka zbożowa mieszanka zbożowa gatunków jarych

 

Wykaz nr 3. Uprawy mające ujemny wpływ na bilans glebowej materii organicznej
Uprawa- Nazwa rośliny uprawnej deklarowanej przez rolnika we wnioskuo przyznanie płatności


1. Burak burak cukrowy
2. Burak burak ćwikłowy
3. Burak burak liściowy (boćwina)
4 Burak burak pastewny
5 Marchew marchew pastewna
6 Cykoria cykoria pastewna
7 Rzepa rzepa ścierniskowa
8 Salsefia salsefia
9 Seler seler korzeniowy
10 Ziemniak ziemniak
11 Topinambur topinambur
12 Kapusta rzepak – jary brukiew
13 Dynia figolistna dynia figolistna
14 Dynia olbrzymia dynia olbrzymia
15 Dynia piżmowa dynia piżmowa
16 Dynia zwyczajna cukinia
17 Dynia zwyczajna dynia oleista
18 Dynia zwyczajna dynia pastewna
19 Dynia zwyczajna dynia zwyczajna
20 Dynia zwyczajna kabaczek
21 Dynia zwyczajna patison
22 Kapusta warzywna brokuł włoski
23 Kapusta warzywna jarmuż
24 Kapusta warzywna kalafior
25 Kapusta warzywna kapusta brukselska
26 Kapusta warzywna kapusta głowiasta biała
27 Kapusta warzywna kapusta głowiasta czerwona
28 Kapusta warzywna kapusta pastewna
29 Kapusta warzywna kapusta włoska
30 Kapusta właściwa kapusta chińska
31 Kapusta właściwa kapusta pekińska
32 Arbuz (kawon) arbuz (kawon)
33 Czosnek por
34 Melon melon
35 Oberżyna bakłażan (oberżyna)
36 Ogórek ogórek
37 Pomidor skórzasty pomidor skórzasty
38 Pomidor pomidor

 

Źródło: www.gov.pl
Opracowanie: Barbara Mieczkowska