wmodr.pl

Praktyka: Międzyplony ozime/wsiewki śródplonowe

Cel praktyki
Celem jest poprawa stanu i ochrona gleby, ograniczenie wymywania składników odżywczych do wód podziemnych, zwiększanie substancji organicznej w glebie oraz zwiększenie pochłaniania CO2 w rolnictwie, poprzez wiązanie go w materii organicznej.

Międzyplony to wsiewki traw lub roślin bobowatych drobnonasiennych w uprawę główną lub mieszanki utworzone z co najmniej 2 gatunków roślin z następujących grup roślin uprawnych: zbóż, oleistych, pastewnych, bobowatych drobnonasiennych, bobowatych grubonasiennych oraz miododajnych. Rośliny te są uprawiane w polu w okresie między sprzętem a siewem dwóch roślin uprawianych na tym samym polu jako plony główne.

Wymagania w ramach praktyki

1. Utrzymywanie roślin w postaci:

  • wsiewek roślin bobowatych drobnonasiennych lub ich mieszanek w uprawę główną lub
  • międzyplonów ozimych w formie mieszanek utworzonych z co najmniej 2 gatunków roślin  wysianych w terminie do 1 października utrzymywanych, co najmniej do 15 lutego następnego roku.

W okresie utrzymania międzyplonu ozimego dopuszcza się jego mulczowanie, jednak nie wcześniej niż po 15 listopada.

2. Zakaz stosowania środków ochrony roślin:

  • na międzyplonach ozimych - przez cały okres ich utrzymania;
  • w przypadku wsiewek śródplonowych:

      - od momentu zbioru uprawy głównej przez co najmniej 8 tygodni lub

      - do momentu wysiewu kolejnej uprawy głównej.

Utrzymywanie roślinności w okresach między dwoma plonami głównymi ogranicza zanieczyszczanie wód oraz erozję. Wpływa to również na strukturalne zróżnicowanie różnorodności biologicznej w krajobrazie wiejskim.

Wysiew międzyplonu składającego się z minimum 3 gatunków roślin, przyczynia się do zwiększenia różnorodności gatunkowej, a także do tworzenia siedlisk występowania bezkręgowców.

Praktykę można łączyć z wariantami Rolnictwa węglowego: Wymieszanie obornika na gruntach ornych w ciągu 12 godzin od aplikacji, Stosowanie płynnych nawozów naturalnych, Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia oraz Zróżnicowana struktura upraw, a także z ekoschematami: Prowadzenie produkcji roślinnej w systemie Integrowanej Produkcji Roślin i Biologiczna ochrona upraw.

Praktyka nie łączy się z Działaniem rolno-środowiskowo-klimatycznym w ramach Pakietu 2. Ochrona gleb i wód: Wariant 2.1. Międzyplony.

Tabela łączenia ekoschematów do pobrania w linku- kliknij

Opracowanie: Aleksandra Szwacka-Skiendziul