wmodr.pl

Praktyka: Uproszczone systemy upraw

Celem  praktyki jest Wsparcie konserwującej uprawy roli, której głównym celem jest zachowanie naturalnych zasobów przyrody przy równoczesnym osiąganiu zadowalających plonów.

Stosowanie upraw uproszczonych zapobiega erozji wodnej i wietrznej, poprawia strukturę i porowatość gleby, wpływa na lepsze zatrzymywanie wody w glebie i zwiększanie zawartości substancji organicznej w wierzchniej warstwie gleby, ogranicza parowanie wody z gleby oraz straty azotu w czasie zimy. Ograniczenie zabiegów uprawowych zmniejsza ilość spalin trafiających do atmosfery.

Wymagania w ramach praktyki:

Prowadzenie uprawy roślin na gruntach ornych w formie uprawy konserwującej bezorkowej lub uprawy pasowej (strip – till), przy czym:

  • zabiegi uprawowe wykonywane są z odstąpieniem od uprawy płużnej w zespole uprawek pożniwnych i przedsiewnych,
  • po zbiorze uprawy pozostawia się na polu całość resztek pożniwnych w formie mulczu.

W uprawie bezorkowej praca pługa zostaje całkowicie zastąpiona narzędziami i maszynami spulchniająco-kruszącymi np. kultywator, głębosz, agregaty uprawowe. Ograniczone zostają przejazdy robocze maszyn, dzięki czemu zmniejszone jest ugniatanie gleby i zredukowane zużycie energii. Zamiast kultywatora do wyrównania powierzchni gleby można użyć bron talerzowych. Zastosowanie mogą mieć zestawy uprawowo-siewne czy też zestawy, w których elementem uprawowym jest glebogryzarka spulchniająca glebę. Zastosowanie tych maszyn pozwala ograniczyć liczbę zabiegów uprawowych. Uprawa ta ma wadę, ponieważ brak odwracania gleby sprzyja większemu zachwaszczeniu gleby i prowadzić może do obniżenia plonów.

Uprawa pasowa to sposób uprawy konserwującej, polegający na wyeliminowaniu orki i ograniczaniu liczby przejazdów po polu nawet do jednego, w trakcie którego wykonuje się wszystkie czynności agrotechniczne związane z uprawą roli, nawożeniem przedsiewnym i siewem. Jest to systemem bezorkowy  i polega na bardzo głębokim spulchnianiu wysiewanych pasów gleby. Gleba w międzyrzędziach pozostaje niespulchniona, a w okresie od zbioru przedplonu do siewu nie wykonuje się żadnych upraw. W tym czasie gleba przykryta jest mulczem,  co chroni glebę przed parowaniem wody i przesuszeniem. W technologii strip-till wykonuje się jednoczesną uprawę pasów roli z aplikacją nawozów i wysiewem nasion przy pomocy agregatów uprawowych zintegrowanych z rozsiewaczem i siewnikiem.

Praktyka Uproszczone systemy upraw nie obejmuje uprawy zerowej (uprawy polegającej na przygotowaniu pola pod zasiew wyłącznie przez zastosowanie herbicydów, z pominięciem jakiejkolwiek uprawy mechanicznej).

Możliwe jest połączenie praktyki z: Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia, Zróżnicowana struktura upraw i  Stosowanie płynnych nawozów naturalnych innymi metodami niż rozbryzgowo oraz ekoschematami: Prowadzenie produkcji roślinnej w systemie Integrowanej Produkcji Roślin i Biologiczna ochrona upraw.

Tabela łączenia ekoschematów do pobrania w linku- kliknij

Opracowanie: Renata Gazda