wmodr.pl

Praktyka: Wymieszanie obornika na gruntach ornych w ciągu 12 godzin od aplikacji

Praktyka: Wymieszanie obornika na gruntach ornych w ciągu 12 godzin od aplikacji

Celem praktyki jest ograniczenie emisji amoniaku do atmosfery poprzez działanie polegające na wymieszaniu obornika w okresie maksymalnie 12 godzin od jego aplikacji na glebę.

Wymagania dla interwencji:

Wymieszanie określonej ilości obornika z glebą maksymalnie w ciągu 12 godzin od aplikacji na gruncie ornym, co należy potwierdzić geotagowanym zdjęciem przy wykorzystaniu aplikacji udostępnionej przez ARiMR. W tym celu należy sfotografować dany obszar i przesłać zdjęcie za pośrednictwem aplikacji przy użyciu polecenia: „Zadanie z własnej inicjatywy”. W ten sposób rolnik udowodni, że zrealizował w wymaganym czasie określoną pracę, tzn. przyorał obornik w ciągu 12 godzin od jego wywiezienia na pole. Aplikację należy pobrać na telefon ze strony Agencji (zakładka systemy informatyczne). Zdjęcie należy przekazać niezwłocznie ale nie później niż 7 dni od dnia realizacji praktyki (jeżeli została wykonana po dniu złożenia wniosku o przyznanie płatności) lub w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku, jeśli praktyka została wykonana w terminie przed złożeniem wniosku (czyli wiosną).

Należy pamiętać, że zgodnie z wymogami, maksymalna dawka nawozów naturalnych nie może zawierać więcej niż 170 kg N w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych.

Celem wykonywanych zdjęć jest udokumentowanie i udowodnienie przez rolnika wymieszania zastosowanego obornika z glebą w czasie nieprzekraczającym 12 godzin od jego zastosowania na gruncie, na określonej powierzchni. Istotną rzeczą w tym zakresie jest odpowiednie, czasowe zaplanowanie wywózki obornika i zabiegu jego wymieszania/przykrycia a to zależy w dużej mierze od wydajności stosowanych maszyn czy możliwości organizacyjnych. Jeżeli powyższe czynności wykonuje się np. w układzie, że zaraz za rozrzutnikiem obornika, jedzie agregat uprawowy i maszyny mają podobne wydajności, wystarczające jest wykonanie kilku zdjęć w celu udokumentowania przyjętej agrotechniki na całym polu (zalecane są minimum 3 zdjęcia z różnej lokalizacji na 1 ha z każdego procesu – 3 dla nawożenia i 3 dla wymieszania), co równocześnie potwierdzi wykonanie zabiegu w wymaganym czasie. Pierwsze zdjęcie należy wykonać po kilku, kilkunastu metrach od rozpoczęcia aplikacji obornika na polu po to, aby udokumentować czas rozpoczęcia, pamiętając równocześnie, że mniej więcej w tym samym miejscu należy wykonać w ciągu 12 godzin kolejne zdjęcie geotagowane, na którym zostanie pokazane z kolei pole, po wykonanym już zabiegu wymieszania, przykrycia obornika z glebą. Nie należy wykonywać zdjęcia prostopadle do powierzchni pola. Zdjęcie powinno posiadać pewną perspektywę, szerszy obraz pola i wykonanego zabiegu, czasem nawet łącznie z agregatem polowym, co w niektórych przypadkach pozwoli, ułatwi ARiMR właściwą ocenę wykonania praktyki. Zaleca się wykonanie większej ilości zdjęć zarówno w momencie stosowania obornika na polu jak i w czasie jego wymieszania. Natomiast, następnie można wysłać minimalną ilość zdjęć do ARiMR a pozostałe będą przechowywane w aplikacji i będą mogły być udostępnione ARiMR na ewentualne wezwanie (jednorazowo można przesłać 5 zdjęć).

W przypadku wywózki obornika, gdzie z przyjętego sposobu prac wynika, że najpierw wywozimy obornik na określoną powierzchnię pola a następnie wykonujemy zabieg agrotechniczny wymieszania i tak cyklicznie, istotne jest doświadczenie rolnika oraz wiedza o wydajności danego agregatu. Chodzi o uniknięcie sytuacji, w której nawieziony obszar jest na tyle (za) duży, że posiadanym agregatem (i np. dostępnym ciągnikiem) nie zdążymy go wymieszać w czasie 12 godzin od aplikacji. W tym zakresie należy również wziąć pod uwagę czy prace będą mogły być wykonywane w godzinach nocnych. Wykonywanie zdjęć w takich warunkach należy przeprowadzić z wykorzystaniem dostępnego oświetlenia ciągnika, aby zminimalizować odrzucenie dowodu przez ARiMR z powodu nieczytelnego zdjęcia.

Przy małych działkach rolnych a nawet 1 czy 2 hektarowych, ale o określonych, naturalnych granicach w terenie (np. miedze, rowy, żywopłoty, drogi), ilość wykonanych zdjęć może być mniejsza od zalecanej i ograniczyć się do kilku zdjęć: z rozpoczęcia nawożenia, środka pola i tuż przed zakończeniem wywózki; natomiast zdjęcia dokumentujące wymieszanie obornika z glebą mogą mieć charakter widokowy, obrazujący całą działkę rolną (cały obszar objęty nawożeniem) po wykonanym zabiegu wymieszania/przyorania (arimr.gov.pl)

Możliwe jest połączenie praktyki z: Międzyplony ozime/wsiewki śródplonowe o ile obornik nie jest stosowany w okresie utrzymania międzyplonu. Rolnik musi koniecznie dołączyć oświadczenie o terminie wysiewu międzyplonu. Poza tym praktykę można łączyć z praktykami: Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia i Uproszczone systemy uprawy oraz ekoschematami: Prowadzenie produkcji roślinnej w systemie Integrowanej Produkcji Roślin oraz Biologiczna ochrona upraw.

 

Opracowanie: Renata Gazda