wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> Ochrona środowiska i klimatu >> Woda >>

Prognozy PSH dotyczące sytuacji hydrogeologicznej na lipiec 2022

Prognozy PSH dotyczące sytuacji hydrogeologicznej na lipiec 2022

Państwowa służba hydrogeologiczna (PSH) przedstawiła nową prognozę oddziaływania zmian położenia, zasobów i zagrożenia wód podziemnych na gospodarkę wodną w zlewniach w okresie od 1 do 31 lipca 2022 r.

Prognozy dotyczące miesiąca lipca 2022 r. przewidują wystąpienie w pewnych obszarach naszego kraju zjawiska tzw. niżówki hydrogeologicznej o zasięgu regionalnym. W szczególności, zagrożone są obszary w obrębie województw: wielkopolskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego. Ponadto zjawisko to w okresie nadchodzących tygodni może wystąpić lokalnie również w innych obszarach Polski, głównie w obrębie województw: podlaskiego, lubuskiego, dolnośląskiego i śląskiego.

Na obszarach objętych niżówką mogą pojawić się utrudnienia w zaopatrzeniu w wodę z płytkich ujęć wód podziemnych (indywidualne studnie gospodarskie) oraz z ujęć komunalnych, które eksploatują wodę z pierwszego poziomu wodonośnego. Prognozowana sytuacja hydrogeologiczna przewiduje, że nie pojawią się trudności w zaopatrzeniu w wodę z komunalnych i przemysłowych ujęć wód podziemnych użytkujących głębsze poziomy wodonośne.

Więcej informacji na temat prognoz państwowej służby hydrogeologicznej znajduje się na stronie: https://www.pgi.gov.pl/psh/sluzba-hydrogeologiczna/

Źródło: www.pgi.gov.pl
Opracowanie: Paweł Urbanowicz