WMODR >> Informacje branżowe >> Ochrona środowiska i klimatu >>

Rolnictwo ekologiczne

Wydawanie zgód na wprowadzanie nieekologicznego drobiu do gospodarstw ekologicznych

Wydawanie zgód na wprowadzanie nieekologicznego drobiu do gospodarstw ekologicznych

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprzejmie informuje, że w wyniku pogłębionej analizy aktualnego stanu prawnego w obszarze produkcji ekologicznej ustalono, iż minister właściwy do spraw rolnictwa może wydawać zgody na zastosowanie odstępstwa przewidzianego w załączniku II część II pkt. 1.3.4.3 do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE...
czytaj więcej

Nowe Zgłoszenie działaności w zakresie rolnictwa ekologicznego

Nowe Zgłoszenie działaności w zakresie rolnictwa ekologicznego

Od 1 stycznia 2022 na terenie Unii Europejskiej, w tym w Polsce, zaczęło obowiązywać nowe rozporządzenie regulując produkcję ekologiczną i znakowanie produktów ekologicznych, uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 ROZPORZĄDZENIE PARLAMNETU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2018/848. W związku z uchyleniem poprzedniego rozporządzenia,...
czytaj więcej

Seminarium pn. „Intensyfikacja w rolnictwie ekologicznym” 23.11.2021r.

Seminarium pn. „Intensyfikacja w rolnictwie ekologicznym” 23.11.2021r.

23 listopada 2021 r. w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego przy ul. Jagiellońskiej w Olsztynie odbyło się seminarium pn. „Intensyfikacja w rolnictwie ekologicznym’’. Seminarium odbyło się w formie hybrydowej, uczestnicy mogli wziąć udział stacjonarnie lub on-line. W spotkaniu wzięli udział rolnicy, doradcy...
czytaj więcej

Międzynarodowe Targi Żywności i Produktów Ekologicznych BIOEXPO Warsaw

Międzynarodowe Targi Żywności i Produktów Ekologicznych BIOEXPO Warsaw

                W dniach 30.09 – 02.10.2021 r. odbyła się III edycja Międzynarodowych Targów Żywności i Produktów Ekologicznych BIOEXPO. Wydarzenie miało miejsce w Nadarzynie, w halach targowych PTAK WARSAW EXPO, al. Katowicka 62. Partnerem strategicznym targów...
czytaj więcej

Zamiana do rozporządzenia (WE) 889/2008

Zamiana do rozporządzenia (WE) 889/2008

Dnia 16 lutego 2021 roku na stronie internetowej https://eur-lex.europa.eu ukazało się nowe rozporządzenie wykonawcze Komisji Europejskiej zmieniające rozporządzenie (WE) 889/2008. Z treści dokumentu wynika, że zostały wprowadzone 4 zmiany. 1. W przypadku, gdy młode kury ekologiczne do produkcji jaj nie są dostępne, można do produkcji wprowadzić...
czytaj więcej

SAPROPEL – cenny osad denny

SAPROPEL – cenny osad denny

Według rozporządzenia Komisji (WE) NR 889/2008 [z dnia 5 września 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli] w rolnictwie ekologicznym dopuszczone są do nawożenia...
czytaj więcej

Bio Killer - nowość na rynku

Bio Killer - nowość na rynku

Bio Killer – można się pokusić o tłumaczenie na język polski, czyli Bio Zabójca. Nazwa niewątpliwie wpadająca w pamięć. Bio Killer jest to nowa maszyna do mechanicznego zwalczania insektów w uprawach rolniczych. Jego użytkowanie jest dedykowane do zwalczania w szczególności: - mączlika warzywnego, - tantnisia...
czytaj więcej

Agroleśnictwo – najważniejsza innowacja w rolnictwie

Agroleśnictwo – najważniejsza innowacja w rolnictwie

Agroleśnictwo w Polsce jest dość nowym pojęciem, niemniej w Europie funkcjonuje z powodzeniem z wielu krajach, a kolejne szykują się na wprowadzenie tego nowego systemu. System ten został uznany przez ONZ za najbardziej innowacyjny w rolnictwie.   Agroleśnictwo jest formą prowadzenia uprawy nawiązującą do budowy warstwowej lasu, są piętra...
czytaj więcej