WMODR >> Informacje branżowe >> Ochrona środowiska i klimatu >>

Ochrona wody

Zmiany klimatu i gospodarki wodnej w Polsce - komunikat Zespołu Doradfczego ds. Kryzysu Klimatycznego pzry PAN

Zmiany klimatu i gospodarki wodnej w Polsce - komunikat Zespołu Doradfczego ds. Kryzysu Klimatycznego pzry PAN

Data utworzenia: 03-08-2020

Zasoby wodne Polski są niewielkie. Zarówno pod względem opadu atmosferycznego, jak i przepływów rzecznych na mieszkańca, Polska plasuje się wśród krajów o najniższych zasobach wodnych w Europie. Naszym bogactwem jest jednak – i powinna pozostać – nie woda, która odpływa z terenu kraju, lecz woda, która...
czytaj więcej

Zmiana terminu nawożenia w roku 2020

Zmiana terminu nawożenia w roku 2020

Data utworzenia: 10-04-2020

W roku 2020 rolnicy mogą stosować nawozy na gruntach ornych z uprawami ozimymi, uprawami trwałymi, uprawami wieloletnimi oraz na trwałych użytkach zielonych od 15 lutego. Podstawą prawną do wcześniejszego stosowania nawozów są przepisy rozdziału 1.3 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia...
czytaj więcej

Wymogi Programu azotanowego - plan nawożenia azotem

Wymogi Programu azotanowego - plan nawożenia azotem

Data utworzenia: 07-06-2019

W lipcu 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”. Rozporządzenie to zobowiązuje producentów rolnych do przestrzegania określonych w nim...
czytaj więcej

Program azotanowy

Program azotanowy

Data utworzenia: 24-02-2019 ; Data modyfikacji: 07-06-2019

Rozpraszanie składników nawozowych to zarówno straty finansowe ponoszone przez rolników, jak i zagrożenie dla środowiska, w szczególności wodnego. Całkowite wyeliminowanie tych strat nie jest możliwe, ale ich znaczące ograniczenie już tak. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń jest jednym z najskuteczniejszych sposobów...
czytaj więcej

Ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzenia rolniczego

Ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzenia rolniczego

Data utworzenia: 08-02-2019 ; Data modyfikacji: 07-06-2019

Rolnictwo będąc jednym z głównych konsumentów wody uznawane jest także za jedno z głównych źródeł jej zanieczyszczenia. Niewłaściwa gospodarka nawozowa (w tym  niewłaściwe przechowywanie i stosowanie nawozów mineralnych oraz naturalnych: obornika, gnojówki, gnojowicy, pomiotu ptasiego) może dostarczać do...
czytaj więcej