WMODR >> O firmie >>

Transparentności wydatkowania środków publicznych

Warmińsko Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie

Informuje,że realizuje zadania Kancelarii Rady Ministrów Zarządzeniem WMODR z siedzibą w Olsztynie z dnia 20.11.2020r. w sprawie wypełnienia obowiązków informacyjnych,

które mają na celu zwiększenie transparentności wydatkowania środków publicznych.

Projekty będące obecnie w trakcie realizacji gdzie, całkowity udział środków budżetu państwa w realizacji inwestycji wynosi co najmniej 50 tys. zł oraz realizowane są działania w zakresie infrastruktury, prac budowlanych lub zakupu środków trwałych, to:

1) „Adaptacja pomieszczeń gospodarczych i garażu na pomieszczenia biurowe”

Planowana wartość inwestycji: 355 000 zł brutto

2) „Zakup kolorowych drukarek wielofunkcyjnych do Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego (20 sztuk)”

Całkowita wartość inwestycji: 218 940,00 zł brutto

Dofinansowanie: 218 940,00 zł brutto

3) „Zakup infrastruktury technicznej na potrzeby wdrożenia i utrzymania systemu EZD”

Całkowita wartość inwestycji: 230 283,06 zł brutto

Dofinansowanie: 230 283,06 zł brutto

4) „Zakup sprzętu do rejestracji i obróbki materiałów audio-video wraz ze sprzętem i oprogramowaniem do edycji materiałów”

Całkowita wartość inwestycji: 79 673,25 zł brutto

Dofinansowanie: 78 000,00 zł brutto

Opracowanie: Marcin Cyrankowski