wmodr.pl

WMODR >> O firmie >>

Transparentności wydatkowania środków publicznych

 

Warmińsko Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie

Informuje,że realizuje zadania Kancelarii Rady Ministrów Zarządzeniem WMODR z siedzibą w Olsztynie z dnia 21.10.2020r. w sprawie wypełnienia obowiązków informacyjnych,

które mają na celu zwiększenie transparentności wydatkowania środków publicznych.

Projekty będące obecnie w trakcie realizacji gdzie, całkowity udział środków budżetu państwa w realizacji inwestycji wynosi co najmniej 50 tys. zł oraz realizowane są działania w zakresie infrastruktury, prac budowlanych lub zakupu środków trwałych, to:

I. Dotacja celowa 2020 r.

1) „Adaptacja pomieszczeń gospodarczych i garażu na pomieszczenia biurowe”

Planowana wartość inwestycji: 355 000 zł brutto

2) „Zakup kolorowych drukarek wielofunkcyjnych do Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego (20 sztuk)”

Całkowita wartość inwestycji: 218 940,00 zł brutto

Dofinansowanie: 218 940,00 zł brutto

3) „Zakup infrastruktury technicznej na potrzeby wdrożenia i utrzymania systemu EZD”

Całkowita wartość inwestycji: 230 283,06 zł brutto

Dofinansowanie: 230 283,06 zł brutto

4) „Zakup sprzętu i oprogramowania do rejestracji i obróbki materiałów audio-video”

Całkowita wartość inwestycji: 79 673,25 zł brutto

Dofinansowanie: 78 000,00 zł brutto


II. Dotacja celowa 2021 r.

1) „Zakup i montaż  13 automatycznych stacji meteorologicznych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego”

Całkowita wartość inwestycji: 848 989,05 zł brutto

Dofinansowanie: 848 989,05 zł brutto

2) „Przebudowa dachu w budynku biurowym Warmińsko-Mazurskiego ODR”

Całkowita wartość inwestycji: 108.684,13 zł brutto

Dofinansowanie: 108.684,13 zł brutto


III. Dotacja celowa 2022 r.

1) „Zakup telewizora z mobilnym stojakiem”

Całkowita wartość inwestycji: 14 469,00 zł brutto

Dofinansowanie: 14 469,00 zł brutto

2) „Zakup 5 notebooków”

Całkowita wartość inwestycji: 78 601,00 zł brutto

Dofinansowanie: 78 601,00 zł brutto

3) „Zakup 3 projektorów multimedialnych”

Całkowita wartość inwestycji: 35 700,00 zł brutto

Dofinansowanie: 35 700,00 zł brutto

4) „Zakup licencji na oprogramowanie do obróbki filmów i grafiki - licencja na 3 lata"

Całkowita wartość inwestycji: 64 993,20 zł brutto

Dofinansowanie: 64 993,20 zł brutto

5) „Zakup licencji zawierająca aktualizacje i gwarancję na klaster wielofunkcyjnych urządzeń sieciowych UTM Watchguard 470 - licencja na 3 lata”

Całkowita wartość inwestycji: 94 999,05 zł brutto

Dofinansowanie: 94 999,05 zł brutto

6) „Zakup macierzy dyskowej na potrzeby replikacji danych Warmińsko-Mazurskiego ODR "

Całkowita wartość inwestycji: 219 739,50 zł brutto

Dofinansowanie:  219 739,50 zł brutto

7) „Zakup urządzenia do obsługi wideokonferencji"

Całkowita wartość inwestycji: 31 500,00 zł brutto

Dofinansowanie: 30 000,00 zł brutto

8) „Rozbudowa strony internetowej Ośrodka o moduł pogodowy"

Całkowita wartość inwestycji: 16 974,00 zł brutto

Dofinansowanie: 16 974,00 zł brutto

9) „Dostosowanie strony internetowej oraz aplikacji mobilnej  Ośrodka do wymogów standardu WCAG 2.1"

Całkowita wartość inwestycji: 19 680,00 zł brutto

Dofinansowanie: 19 680,00 zł brutto

10) „Zakup samochodu osobowego"

Całkowita wartość inwestycji: 112 020,50 zł brutto

Dofinansowanie: 112 020,50 zł brutto

Opracowanie: Marcin Cyrankowski