wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Kalendarz >>

Olimpiada Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie, zmagania na szczeblu wojewódzkim

Data utworzenia: 07-06-2024 ; Data wydarzenia: 05-06-2024


Dnia 05.06.2024 r., w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie, młodzi rolnicy po raz kolejny stanęli do rywalizacji podczas finału wojewódzkiego „Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie”.

Uczestnikami Olimpiady były osoby w wieku 18–35 lat, które prowadzą lub zamierzają prowadzić na terenie województwa samodzielnie gospodarstwo rolne, uczniowie oraz studenci warmińsko-mazurskich szkół i uczelni rolniczych.

Celem Olimpiady było:

 • upowszechnianie wiedzy i postępu rolniczego oraz idei ustawicznego kształcenia i doskonalenia młodych rolników
 • wyróżnianie i popularyzowanie młodych rolników, posiadających dużą wiedzę ekonomiczno-rolniczą i umiejętności gospodarowania w warunkach wolnego rynku
 • rozwijanie idei współzawodnictwa i konkurencji
 • promowanie współpracy młodych rolników z instytucjami rolniczymi i otoczeniem rolniczym w zakresie niezbędnym dla poprawy bytu rodziny wiejskiej
 • propagowanie bezpiecznej pracy na wsi i ochrony środowiska naturalnego

Po eliminacjach powiatowych, w których udział wzięło 265 rolników z terenu całego województwa do finału wojewódzkiego zakwalifikowało się  57 osób z najwyższą liczbą punktów. Ostatecznie do finału przystąpiły 52 osoby.

„Olimpiada Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie” składała się z dwóch etapów: pisemnego podczas, którego uczestnicy udzielali odpowiedzi na 40 pytań testowych z zakresu produkcji roślinnej i zwierzęcej, ochrony środowiska i odnawialnych źródeł energii, organizacji i zarządzania gospodarstwem, Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, ekonomicznej eksploatacji maszyn i urządzeń rolniczych, zasad podatku VAT, rozwoju przedsiębiorczości, bezpiecznej pracy przy obsłudze maszyn, narzędzi i urządzeń rolniczych, zasad bezpiecznej obsługi zwierząt i wykonywania prac polowych.

Do etapu ustnego przeszło sześciu najlepszych rolników, którzy odpowiadali na 4 pytania. 

Zwycięzcami Olimpiady w finale wojewódzkim zostali:

I miejsce – Jarosław Deneka – powiat węgorzewski

II miejsce – Mariusz Szybko – powiat lidzbarski

III miejsce – Wojciech Jarzembowski – powiat nowomiejski

IV miejsce – Krzysztof Ślesicki – powiat lidzbarski

V miejsce – Kamil Golubski – powiat nowomiejski

VI miejsce – Szymon Szczepanek – powiat szczycieński

Gratulacje dla wszystkich uczestników!

To wyjątkowe osiągnięcie, które wymagało ogromnej wiedzy, poświęcenia i pasji do rolnictwa ale również gotowości do dalszego rozwijania swoich umiejętności i poszerzania horyzontów.

Sponsorami nagród w Olimpiadzie byli:

 1. Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie
 2. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie
 3. Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza
 4. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Olsztynie
 5. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział Regionalny w Olsztynie
 6. Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie

Serdecznie dziękujemy również instytucjom, jednostkom samorządu terytorialnego za zaangażowanie, wsparcie oraz sfinansowanie nagród  w eliminacjach powiatowych Olimpiady, które odbywały się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Pomysłodawcą i inicjatorem przedsięwzięcia był Dział Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw ,natomiast współorganizatorami finału wojewódzkiego byli: Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Olsztynie oraz Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie. Nad prawidłowym przebiegiem olimpiady czuwała Komisja Oceniająca. W jej skład weszli pracownicy Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie oraz przedstawiciele instytucji współorganizujących „Olimpiadę Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie”.

W trakcie finału Olimpiady młodzi rolnicy mieli okazję sprawdzić swoją wiedzę o Unii Europejskiej w konkursie Dobrze, że jesteśmy razem.

Konkurs zorganizowany był z okazji 20-ej rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, a jego celem było promowanie idei i wartości UE wśród młodych rolników. 

Jak się okazało, uczestnicy bardzo dobrze poradzili sobie również z pytaniami związanymi ze znajomością krajów członkowskich, strukturą parlamentu europejskiego, czy najważniejszymi wydarzeniami w historii Unii Europejskiej.

Opracowanie: mgr Ewa Reut - starszy specjalista Działu Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw