WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Budowanie sieci partnerstw w zakresie organizacji rynku żywności regionalnej i ekologicznej

Data utworzenia: 01-08-2019 ; Data wydarzenia: 24-09-2019

Budowanie sieci partnerstw w zakresie organizacji rynku żywności regionalnej i ekologicznej

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie w partnerstwie z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie zapraszają do udziału w konferencji połączonej z wyjazdem studyjnym w dniach 24-25 wrzesnia 2019 r. na trenie województwa warmińsko-mazurskiego i małopolskiego. 

Kartę zgłoszenia uczestnictwa należy dostarczyć do dnia 10 września 2019 r.:
- e-mail: m.bieciuk@w-modr.pl,
- osobiście lub pocztą tradycyjną: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn,
- fax: 89 535 76 84.
Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 

Opracowanie: Marta Bieciuk