WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Finał Konkursu AgroLiga 2019 - etap wojewódzki

Data utworzenia: 01-08-2019

Finał Konkursu AgroLiga 2019 - etap wojewódzki

 

 W dniu wczorajszym w Hotelu Kopernik w Olsztynie odbyła się Gala finałowa etapu wojewódzkiego konkursu AgroLiga 2019.

Konkurs rozstrzygnięty został w dwóch kategoriach: rolnik oraz firma.

Na podstawie przeprowadzonych wizytacji w gospodarstwach i firmach oraz dostępnej dokumentacji i rozeznania Komisja Konkursowa „AgroLiga 2019” na etapie wojewódzkim w województwie warmińsko-mazurskim podjęła decyzję o przyznaniu następujących miejsc i wyróżnień:

Kategoria ROLNIK

Mistrz AgroLigi 2019
Dorota i Karol Kania, Szwarcenowo gm. Biskupiec

V-ce Mistrz AgroLigi 2019
Barbara i Kazimierz Tokarscy, Agnieszka i Paweł Dziąba
Gospodarstwo rodzinne Tokarscy, Tuszewo, gm Lubawa

Laureaci AgroLigi 2019

Andrzej Jadanowski, Grabacz, gm. Rybno

Marek Wroński, Szczepkowo-Giewarty gm. Janowo

Marcin Gołubowicz, Jabłońskie gm. Gołdap

Agnieszka i Mariusz Gajek, Nowa Wieś Ełcka g. Ełk

Sabina i Henryk Górscy, Maszty gm. Pisz

Daniel Kuźmicki, Kajki gm. Mikołajki

Włodzimierz Adam Pontus, Prejłowo gm. Purda

Mirosław Dusza, Błudowo gm. Młynary

Kategoria FIRMA

Mistrz AgroLigi 2019
Piekarnia Warmińska , Sp z o.o, Spółka komandytowa, Braniewo

V-ce Mistrz AgroLigi 2019
Tradycyjna Wędzarnia Warmińska Jarosław Parol, Kaborno gm. Purda

Wszystkim obecnym na tym spotkaniu serdecznie dziękujemy i życzymy dalszych sukcesów, zachęcając jednocześnie rolników i firmy z sektora agro do udziału w kolejnej edycji konkursu!

Do zobaczenia za rok!

 

II edycja konkursu AgroLiga organizowana była w ramach projektu ” „Konkurs AgroLiga 2019– etap wojewódzki, II edycja” w partnerstwie z Podlaskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, Kujawsko-Pomorskim Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Liderem tego działania jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Za koordynację projektu odpowiada Pani Sylwia Sikorska. Treść merytoryczną przygotował Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

„Konkurs AgroLigii 2019- etap wojewódzki, II edycja” finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucją Zarządzającą Programem Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Opracowanie: Mirosław Fesnak