WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Zgłoszenia do konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” na najlepszy produkt i potrawę regionalną

Data utworzenia: 11-07-2019

To już XIX edycja konkursu mająca na celu identyfikację i promocję polskich produktów i potraw regionalnych, osadzonych głęboko w polskiej tradycji i od lat wytwarzanych tymi samymi metodami i według tych samych receptur.

Konkurs ma charakter otwarty i może do niego przystąpić każdy producent wyrobów regionalnych i tradycyjnych, spełniający kryteria konkursu. Organizatorem na poziomie centralnym jest Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego w partnerstwie ze Związkiem Województw RP, zaś na poziomie regionalnym Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego we współpracy z Polską Izbą Produktu Regionalnego i Lokalnego.

Do oceny potraw i produktów powołuje się dwie komisje konkursowe pracujące na szczeblach regionalnych: jedna zajmująca się regionalnym produktem żywnościowym, druga - daniami i potrawami regionalnymi. Ponadto zostanie powołana kapituła krajowa, która ma za zadanie przyznanie statuetek „Perła” niektórym produktom/potrawom, nominowanym w czasie finałów regionalnych.

Konkurs przebiega dwuetapowo. W pierwszym etapie - w czasie finałów regionalnych - wyłonieni zostaną laureaci w czterech kategoriach: produktów pochodzenia roślinnego, zwierzęcego, napojów i produktów mieszanych oraz najlepsze dania i potrawy regionalne. Drugi etap to wybór dokonany przez krajową kapitułę - spośród produktów nominowanych w regionach - najlepszych produktów oraz potraw i dań do prestiżowej nagrody „PERŁA 2019”. Perły wręczane są na Wielkim Finale Konkursu podczas Targów Smaki Regionów w Poznaniu, które w tym roku odbędą się w dniach 28-30.09.2019 r.

Zgłoszenia należy nadsyłać na adres: k.klos@warmia.mazury.pl. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 25 lipca 2019 r. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność wpływu zgłoszeń.

Źródło: www.warmia.mazury.pl
Opracowanie: Marta Bieciuk