wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

IV Warmińsko–Mazurskie Dni Pola w opinii przedstawicieli świata nauki

Data utworzenia: 09-07-2024 ; Data wydarzenia: 04-07-2024

IV Warmińsko-Mazurskie Dni Pola to wydarzenie, gdzie doradztwo i nauka spotykają się bezpośrednio z praktyką rolniczą w rzeczywistych warunkach gospodarstw zlokalizowanych w różnych częściach województwa. Eksperci prowadzący warsztaty polowe na demonstracjach oraz wykładowcy, którzy uczestniczyli w IV Warmińsko-Mazurskich Dniach Pola, podzielili się z nami swoimi opiniami na temat tego wydarzenia.

IV Warmińsko–Mazurskie Dni Pola w opinii przedstawicieli świata nauki:

Prof. dr hab. inż. Marek Marks, Kierownik Katedry Agroekosystemów i Ogrodnictwa na Wydziale Rolnictwa i Leśnictwa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Każde spotkanie w ramach cyklu IV Warmińsko-Mazurskich Dni Pola, organizowane z ogromnym zaangażowaniem pracowników W-MODR we wszystkich powiatach województwa warmińsko-mazurskiego to przedstawienie dwóch perspektyw funkcjonowania rolnictwa: akademickiej i praktycznej w ramach jednego zagadnienia - produkcji roślinnej, co wyzwala ciekawe dyskusje i stanowi inspiracje do późniejszej pracy. Takie spotkania, z wymianą poglądów z rolnikami, cenię sobie bardzo wysoko. Są one także doceniane przez rolników, czego dowodem były stawiane przez nich pytania, szczególnie z zakresu agrotechniki roślin uprawnych i oceny stanu wizytowanych plantacji. Z zadawanych pytań i poruszanej przez rolników tematyki wynika, że nauka i doradztwo, spełniając służebną rolę wobec rolnictwa, ciągle powinny podejmować nowe wyzwania, dostrzegając i wspierając zachodzące zmiany oraz oceniać w sposób kompleksowy ich skutki. Rolnik w swojej działalności korzysta z zasobów środowiska, a jednocześnie je kształtuje. Warto dostarczyć mu aktualnej, wiarygodnej, ale też łatwo dostępnej wiedzy w celu ułatwienia podejmowania właściwych decyzji w zakresie prowadzenia działalności rolniczej.

Prof. dr hab. inż. Renata Marks-Bielska, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Warmińsko-Mazurskie Dni Pola to wyjątkowe wydarzenie dla naukowców, rolników, doradców i pracowników instytucji okołorolniczych. Współpraca nauki z praktyką, wymiana doświadczeń niesie wiele korzyści. Pomaga rolnikom w podejmowaniu racjonalnych decyzji, a w konsekwencji przyczynia się do zwiększenia efektywności produkcji, dochodowości i konkurencyjności na rynku. Rolnicy są bardzo otwarci na podnoszenie swojej wiedzy, umiejętności i kompetencji. W czasie Warmińsko-Mazurskich Dni Pola poznajemy również efekty pracy doradców rolniczych związane chociażby z wdrażaniem postępu, przekazywaniem ważnych dla rolników informacji. Zauważamy też nieocenioną rolę doradztwa we wdrażaniu efektów prac naukowych, które mogą być przydatne rolnikom do praktyki gospodarczej. Bardzo pozytywne jest to, że rolnicy są otwarci na wdrażanie innowacji w gospodarstwach. Współpracując na rzecz polskiej wsi i rolnictwa możemy wiele osiągnąć, a razem – więcej.

Dr hab. Paweł Bereś, prof. IOR-PIB, Kierownik Terenowej Stacji Doświadczalnej w Rzeszowie, Instytut Ochrony Roślin - PIB w Poznaniu

Jako reprezentant Instytutu Ochrony Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego wysoko oceniam organizację i sam przebieg IV Warmińsko-Mazurskich Dni Pola. Pomijając kwestię suszy, która dotknęła województwo warmińsko-mazurskie, jak i pozostałe regiony Polski, to wizytacja upraw zbożowych, kukurydzy, ziemniaka, jak również i rzepaku, pozwoliła poznać, m.in.: ich stan fitosanitarny, w tym jak zastosowane metody ochrony roślin (lub ich brak) wpłynęły na pojaw chwastów, chorób i szkodników. Pola rolników udostępniających swoje pola pod doświadczenia to kopalnia wiedzy, z której chętnie korzystali uczestnicy spotkania. Wysoko oceniam całą organizację wydarzenia, jak również wielkie zaangażowanie Doradców i samych Rolników, aby wszystko przebiegało sprawnie. Dla mnie osobiście było to ponowne zgłębianie specyfiki rolnictwa rejonu Warmii i Mazur, które rolnictwem stoi i ma kluczowe znaczenie w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego naszego kraju. Bardzo dziękuję wszystkim Rolnikom za udział w spotkaniu oraz za liczne pytania, a także gratuluję Dyrekcji oraz wszystkim Pracownikom W-MODR, za wspaniałą organizację całego wydarzenia. Bez dwóch zdań nigdzie w Polsce podobnie organizowanych Dni Pola nie ma. Jesteście pod tym kątem jako W-MODR wyjątkowi. Dla mnie był to zaszczyt współpracować z Państwem.

Dr hab. Stanisław Bielski, prof. UWM, Wydział Rolnictwa i Leśnictwa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

IV Warmińsko-Mazurskie Dni Pola zorganizowane z widocznym zaangażowaniem pracowników W-MODR należy uznać za bezdyskusyjnie udane. Nie tylko ze względu na frekwencję ze strony producentów rolnych, ale również aktywny udział w części polowej, na polach demonstracyjnych oraz intensywne i owocne dyskusje w części wykładowej. Świadczy to bez wątpienia o otwartości producentów rolnych na nowości w obszarze rolnictwa oraz pragnieniu wdrażania nowych trendów w praktyce rolniczej. Uważam, że organizacja wydarzenia w takim wymiarze jest potrzebna z obopólną korzyścią, zarówno dla rolnika, jak i naukowca.

Dr hab. Marta Damszel, prof. UWM, Wydział Rolnictwa i Leśnictwa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dni Pola organizowane przez W-MODR były wydarzeniem łączącym rolników, doradców i przedstawicieli nauki. Stanowiło ono niepowtarzalną możliwość transferu wiedzy i wymiany doświadczeń w poszczególnych regionach Warmii, Mazur i Żuław. Atutem Dni Pola organizowanych przez W-MODR była prezentacja licznych demonstracji upraw roślin rolniczych prowadzonych, zarówno w systemie integrowanym, jak i ekologicznym, stanowiących odzwierciedlenie struktury produkcji roślinnej regionu. Udział w Dniach Pola był przyczynkiem do dyskusji, wymiany poglądów i weryfikacji zaleceń do realnych warunków uprawy w regionie. Dziękuję za możliwość udziału w wydarzeniu.

Dr hab. Agnieszka Kosewska, prof. UWM, Wydział Rolnictwa i Leśnictwa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Chciałabym wyrazić swoje uznanie dla organizatorów za profesjonalne przygotowanie wydarzenia. Atmosfera podczas wydarzenia była niezwykle przyjacielska, co sprzyjało wymianie doświadczeń i nawiązywaniu nowych kontaktów. Szczególne wrażenie zrobiła na mnie otwartość i życzliwość uczestników – rolnicy, z którymi miałam okazję rozmawiać, byli nie tylko przemili, ale również bardzo zainteresowani nowinkami i głodni wiedzy. Ich zaangażowanie i entuzjazm do pogłębiania swojej wiedzy na temat owadów zapylających i ich roli w uprawach były inspirujące. Udział w tegorocznych Dniach Pola był dla mnie niezwykle wartościowym doświadczeniem i z niecierpliwością czekam na kolejne edycje tego wydarzenia.

Dr hab. inż. Arkadiusz Stępień, prof. UWM, Wydział Rolnictwa i Leśnictwa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Współcześni rolnicy to jedna z najbardziej wykształconych grup zawodowych. Oprócz podstawowych umiejętności technologicznych pozwalających na uzyskanie wysokich plonów, są to osoby, na których spoczywa ogromna odpowiedzialność za wyprodukowanie zdrowej żywności i przy tym nieszkodzenie środowisku. Wiedzę rolniczą można zdobywać latami korzystając z dostępnych źródeł lub uczyć się na błędach własnych lub innych. Z wielkim szacunkiem należy traktować rolników, którzy wpuszczając na swoje pola innych rolników dzielą się swoim osiągnięciami, ale też pokazują popełniane przez siebie błędy. Mało osób lubi być ocenianymi, ale dążenie do zdobycia wiedzy i chęć podzielenia się nią z innymi są ważniejsze. Bezpośrednie spotkanie z innymi rolnikami, doradcami i pracownikami nauki na swoim polu pozwoli dużo wcześniej zniwelować popełniane błędy lub potwierdzić słuszność obranego kierunku. Tegoroczne moje wyjazdy na Warmińsko-Mazurskie Dni Pola przyniosły mi dwie refleksje. Pierwsza pokazującą coraz większe zaangażowanie ze strony rolników i docenianie przez nich roli doradców z WMODR. Druga, to myśl że, aby utrzymać stałe zainteresowanie i pozyskać nowych odbiorców, dobrze by było, aby co roku był jakiś inny temat wiodący.

Dr hab. Witold Szczepaniak, prof. UPP, Katedra Chemii Rolnej i Biogeochemii Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Oceniając IV Warmińsko Mazurskie Dni Pola pragnę podkreślić, że uczestniczyłem w nich z dużą przyjemnością. Od ponad dwóch dekad, poza pracą dydaktyczno-naukową na uczelni, regularnie spotykam się z rolnikami w trakcie konferencji, wykładów, seminariów, warsztatów, czy też szkoleń. Zwykle są to spotkania organizowane pod dużą presją czasową, tzn. jest bardzo mało czasu na rzetelne przedstawienie omawianego tematu. Stąd też miło byłem zaskoczony, że w każdej lokalizacji na analizę ekspercką wraz z przedstawieniem obiektów demonstracyjnych, za które byli odpowiedzialni doradcy W-MODR mieliśmy do dyspozycji około dwóch godzin. Poza tym pozytywnie oceniam formułę spotkań, mianowicie zostały one podzielone na część teoretyczną i praktyczną. W pierwszej części, m.in.: były wykłady prowadzone przez naukowców, które dotyczyły aktualnych tematów związanych z produkcją roślinną. Natomiast w drugiej, w której jak już wspomniałem byłem czynnym uczestnikiem, na szczególną uwagę zasługuje to, że obiekty demonstracyjne zwykle były zlokalizowane u różnych rolników, a tym samym w różnych warunkach gospodarowania. Sprawia to, że przeprowadzona analiza mogła uwzględnić szerszą gamę czynników, które miały wpływ na aktualny stan roślin. Tym samym była ona bardziej rzetelna, co z pewnością było korzystne dla rolników, którzy uczestniczyli w omawianych demonstracjach polowych.

mgr inż. Artur Szatkowski, Wydział Rolnictwa i Leśnictwa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

IV Warmińsko-Mazurskie Dni Pola zgromadziły licznych specjalistów z branży rolniczej, przedstawicieli nauki oraz rolników z całego regionu, stwarzając doskonałą okazję do wymiany wiedzy i doświadczeń.  Warmińsko-Mazurskie Dni Pola 2024 były nie tylko platformą do prezentacji nowoczesnych technologii i innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie, ale również miejscem nawiązywania cennych kontaktów i współpracy między różnymi podmiotami związanymi z branżą. Organizacja wydarzenia była na najwyższym poziomie, a bogaty program merytoryczny oraz liczne atrakcje towarzyszące sprawiły, że każdy uczestnik mógł znaleźć coś interesującego dla siebie.

Serdecznie dziękujemy wszystkim przedstawicielom świata nauki za ich obecność i zaangażowanie. Państwa profesjonalizm, zaangażowanie oraz wiedza przyczyniły się do podniesienia naszych umiejętności i poszerzenia horyzontów zawodowych. Główny cel IV Warmińsko–Mazurskich Dni Pola, czyli tworzenie sieci kontaktów i współpracy, usprawniających transfer wiedzy między nauką a praktyką rolniczą, a także zwrotny przekaz informacji z praktyki do nauki, został osiągnięty. Mamy nadzieję, że wiedza zdobyta podczas Warmińsko-Mazurskich Dni Pola pomoże rolnikom podejmować racjonalne decyzje, zwiększając efektywność produkcji i konkurencyjność.

Zapraszamy na V Warmińsko-Mazurskie Dni Pola w 2025 roku!!

Opracowanie: Agnieszka Wiśniewska