wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Więcej czasu na ubieganie się o kredyty płynnościowe

Data utworzenia: 03-07-2024

Producenci rolni do 31 grudnia 2024 r. mogą ubiegać się w bankach współpracujących z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) o preferencyjny kredyt na utrzymanie płynności finansowej z związku z ograniczeniami na rynku zbóż spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy.

29 czerwca 2024 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań ARiMR, wydłużające termin udzielania kredytów płynnościowych do końca bieżącego roku. Komisja Europejska wydała pozytywną decyzję w tej sprawie.

Źródło: www.gov.pl
Opracowanie: Barbara Mieczkowska