wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Konkurs "Najlepszy Przetwórca Ekologiczny"

Data utworzenia: 19-06-2024

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie wraz z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowi Oddział w Radomiu oraz Ministerstwem Rolnictwi i Rozwoju Wsi zachęca do udziału w III edycji ogólnopolskiego Konkursu "Najlepszy Przetwórca Ekologiczny" roku 2024.

Celem Konkursu jest Konkursu jest rozpowszechnianie wiedzy i dobrych praktyk z zakresu rolnictwa ekologicznego jak również przetwórstwa surowców ekologicznych oraz wdrażanie najlepszych rozwiązań w ochronie środowiska i klimatu a także promowanie zdrowej i zrównoważonej diety.

W Konkursie wziąć może udział każdy podmiot, który spełnia poniższe warunki:
- posiada certyfikat produkcji ekologicznej w kategorii „przetwórstwo rolne, w tym produkty akwakultury do wykorzystania jako żywność”,
- zgodne z definicją MŚP,
- przetwarzający głównie surowce ekologiczne,
- posiadający siedzibe na terytorium Polski,
- dokonał zgłoszenia uczestnictwa w konkursie na FORMULARZU.

Zgłoszenie do konkursu możemożee zostac wypełnione samodzielnie przez przetwórcę lub przy wsparciu doradcy rolniczego na podstawie informacji dostarczonych przez przetwórców.

Zgłoszenie musi zostać przesłane do Centrum Doradztwa Rolniczego w nnieprzekraczalnym terminie 31 lipca 2024 roku.

POZNAJ REGULAMIN

 

Konkurs realizowany jest w ramach operacji KSOW pn. "Rolnictwo ekologiczne szansą dla rolników i konsumentów"

 

 

Opracowanie: Urszula Anculewicz