wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Raport z realizacji projektu badawczego w sektorze rolnictwa ekologicznego

Data utworzenia: 19-06-2024

"Sektor rolnictwa ekologicznego w Polsce, pomimo wielu starań ze strony jego uczestników, w dalszym ciągu pozostaje rynkiem o charakterze niszowym – szczególnie w odniesieniu do krajowego popytu, stanowiącego niewielką część rynku żywnościowego. Segment żywności ekologicznej w Polsce rośnie w bardzo szybkim tempie, choć nadal, na tle zachodnich rynków eko pozostaje małym segmentem, za to z wielkim potencjałem. (...) Aby sektor rolnictwa ekologicznego mógł się rozwijać, konieczne jest stworzenie planu rozwoju z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik i narzędzi efektywnego szacowania potencjału podaży w poszczególnych regionach i chłonności popytu na produkty z sektora rolnictwa ekologicznego." piszą autorki na wstępie raportu z realizacji  projektu badawczego pt. Diagnoza poziomu wartości podaży oraz uwarunkowań rozwoju produkcji roślinnej i zwierzęcej w sektorze rolnictwa ekologicznego w Polsce. Określenie wolumenu konkurencyjnych roślinnych i zwierzęcych produktów rolnictwa ekologicznego o najwyższym potencjale rozwoju.

Celem badań była ocena skali, struktury i wartości produkcji sektora rolnictwa ekologicznego w Polsce z uwzględnieniem produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz identyfikacja uwarunkowań rozwoju tego sektora w kontekście założeń Zielonego Ładu. Ważnym zagadnieniem badawczym było również opracowanie mapy koncentracji potencjału i wartości produkcji roślinnej i zwierzęcej w sektorze rolnictwa ekologicznego w Polsce oraz rekomendacji w zakresie skutecznych instrumentów  służących do kształtowania oferty produktów o największym potencjale rozwoju z uwzględnieniem rynku krajowego i eksportu.

Diagnozę uwarunkowań  rozwoju rynku żywności ekologicznej  przygotowano na podstawie  danych wtórnych oraz danych pierwotnych pochodzących z szeroko zakrojonych badań ilościowo-jakościowych. Badania realizowano wśród właścicieli gospodarstw ekologicznych,  przetwórców, konsumentów i ekspertów. Zakres terytorialny badań obejmował województwa mazowieckie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie i zachodniopomorskie.

Przedłożony raport jest jednym z nielicznych tak  kompleksowych opracowań wyników  badań zrealizowanych w Polsce. Mamy nadzieję, że wskazane rekomendacje będą wsparciem  dla wszystkich uczestników sektora  agrobiznesu a szczególnie właścicieli gospodarstw rolnych, w których jest  realizowana produkcja w systemie ekologicznym.

ZAPOZNAJ SIE Z RAPORTEM

 

Zapraszamy do współpracy z Autorkami:

Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Rynku i Konsumpcji

Kierownik projektu: dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska, prof. UWM
Dane kontaktowe: margrzyb@uwm.edu.pl, tel. 600 374 017

Wykonawcy: dr hab. Dominika Jakubowska; dr Dominika Kuberska

 

Opracowanie: Urszula Anculewicz