wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Ruszyła możliwość składania wniosków o płatność w formie elektronicznej dla interwencji I.10.5 Rozwój małych gospodarstw oraz I.11 Premie dla młodych rolników

Data utworzenia: 14-06-2024

Ruszyła możliwość składania wniosków o płatność w formie elektronicznej dla interwencji  I.10.5 Rozwój małych gospodarstw oraz I.11 Premie dla młodych rolników

Rolnicy, którzy złożyli wnioski o wsparcie w ramach interwencji I.10.5 Rozwój małych gospodarstw (nabór od 28 września do 24 listopada 2023) oraz I.11 Premie dla młodych rolników (nabór od 30 sierpnia do 27 października 2023), mogą składać wnioski o płatność za pomocą Platformy Usług Elektronicznych.

  • Wniosek o płatność pierwszej raty pomocy należy złożyć w terminie:
  1. 6 miesięcy od dnia przyznania pomocy – w przypadku interwencji I.10.5 Rozwój małych gospodarstw,
  2. 12 miesięcy od dnia przyznania pomocy – w przypadku interwencji I.11 Premie dla młodych rolników.
  • Wniosek o płatność drugiej raty pomocy należy złożyć w terminie:
  1. po zrealizowaniu operacji, w I kwartale roku następującego po roku docelowym, jednak nie później niż do 31 marca 2029 r. – w przypadku inwestycji w Rozwój małych gospodarstw;
  2. po zrealizowaniu biznesplanu, w I kwartale roku następującego po roku docelowym, jednak nie później niż do 31 marca 2029 r. – w przypadku Premii dla młodych rolników.

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność:

Rozwój małych gospodarstw

Premie dla młodych rolników

 

Źródło: www.gov.pl
Opracowanie: Magdalena Stempka