wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Szkolenie pt. POBIERANIE PRÓBEK ŻYWNOŚCI/MATERIAŁU ROŚLINNEGO NA OBECNOŚĆ POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN, 27.06.2024 r., WIJHARS w Olsztynie

Data utworzenia: 14-06-2024 ; Data wydarzenia: 27-06-2024

W dniu 27 czerwca 2024 r., w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie, przy ul. Szarych Szeregów 7, odbędzie się  bezpłatne szkolenie dotyczące pobierania próbek żywności/materiału roślinnego na obecność pozostałości środków ochrony roślin.

Szkolenie skierowane jest m.in do producentów rolnych, małych przedsiębiorców, osób prowadzących punkty skupu płodów rolnych i innych osób zainteresowanych tematyką związaną z pobieraniem próbek żywności, płodów rolnych, materiału roślinnego.

Szkolenie zaplanowano w godzinach od 10.00 do 13.45.

Zgłoszenia udziału w szkoleniu można dokonać do dnia 21 czerwca 2024 r. e-mailowo na adres wijhars@wijhars.olsztyn.pl lub telefonicznie pod nr. (89) 522 89 20 bądź faksem pod nr. (89) 521 33 25, podając swoje dane kontaktowe (imię i nazwisko, firma, telefon kontaktowy, e-mail).

Ilość miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku dużego zainteresowania osoby, które nie zakwalifikują się do udziału w szkoleniu zostaną o tym poinformowane telefonicznie lub e-mailowo.

Jednocześnie informujemy, że pozyskiwane dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679) RODO
w celach związanych z organizacją i realizacją szkolenia. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania powoduje niemożność zgłoszenia swojego udziału w szkoleniu. Informacje o prawie osób, których dane są przetwarzane znajdują się na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie pod adresem: https://www.gov.pl/web/wijhars-olsztyn/ochrona-danych-osobowych

Źródło: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie
Opracowanie: Monika Hodór