wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

IV Warmińsko-Mazurskie Dni Pola, dziś 11.06 jesteśmy w powiecie kętrzyńskim

Data utworzenia: 11-06-2024 ; Data wydarzenia: 11-06-2024

IV Warmińsko-Mazurskie Dni Pola, dziś 11.06 jesteśmy w powiecie kętrzyńskim

IV Warmińsko-Mazurskie Dni Pola w powiecie kętrzyński rozpoczęliśmy od spotkania na poletkach demonstracyjnych. Uczestnicy wydarzenia mogli się tam zapoznać z zastosowaną technologią uprawy oraz programem ochrony na założonych demonstracjach.

Podczas wizyty na polach, ekspert dr hab. Jerzy Grabiński, profesor IUNG-PIB, podkreślił, jak istotne jest zapewnienie roślinom odpowiedniej ilości wody i powietrza oraz prawidłowego prowadzenia uprawy bezorkowej. Zwrócił uwagę na znaczenie odpowiednich warunków glebowych dla rozmnażania się bakterii, które mają kluczowe znaczenie dla zdrowego rozwoju roślin. Jednym z istotnych czynników jest wilgotność gleby, której często brakuje, co może negatywnie wpływać na procesy biologiczne.

Niezwykle istotne są narzędzia do sygnalizacji agrofagów, jednak w przypadku szkodników konieczne jest również gruntowne zlustrowanie roślin w fazie rozetowej w celu zidentyfikowania zagrożeń. Poprawnie przeprowadzona ochrona roślin jest kluczowa dla skutecznej ochrony upraw. Wybór odpowiedniego terminu zabiegu, temperatura powietrza oraz pH wody do sporządzenia cieczy roboczej mają istotny wpływ na efektywność zabiegu - podkreśla prof. dr hab. inż. Bożena Kordan.


Jutro widzimy się na poletkach w powiecie mrągowskim. Analizę ekspercką poletek demonstracyjnych przeprowadzi dr hab. Marta Damszel prof. UWM a w części teoretycznej o płodozmianie jako węzłowe ogniwo polowej produkcji roślinnej będzie mówił prof. dr hab. inż. Marek Marks.

Pobierz szczegółowy program.

Serdecznie zapraszamy!

Opracowanie: Sylwia Walesieniuk