wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

W powiecie bartoszyckim rozpoczęliśmy IV Warmińsko-Mazurskie Dni Pola!

Data utworzenia: 10-06-2024 ; Data wydarzenia: 10-06-2024

W powiecie bartoszyckim rozpoczęliśmy IV Warmińsko-Mazurskie Dni Pola!

IV Warmińsko-Mazurskie Dni Pola rozpoczeliśmy spotkaniem na poletkach demonstracyjnych w powiecie bartoszyckim. Uczestnicy wydarzenia mogli się tam zapoznać z wynikami prowadzonych doświadczeń na poletkach demonstracyjnych, a także z zastosowaną technologią uprawy oraz programem ochrony.

Podczas demonstracji polowych o kluczowych aspektach uprawy pszenicy ozimej i pszenżyta ozimego mówił ekspert dr hab. Jerzy Grabiński, prof. IUNG-PIB. W warunkach suszy, przy zmniejszonej normie wysiewu, konkurencja roślin o wodę na jednostkę powierzchni jest niższa dlatego gęstość siewu powinna być możliwie jak najmniejsza. Bardzo ważną decyzją w cyklu produkcyjnym rośliny jest wybór odmiany, to ona w dużej mierze decyduje o efektach zastosowanych dalej zabiegów technologicznych – podkreślał profesor.

Pani dr hab. inż. Mariola Grzybowska-Brzezińska, prof. UWM podkreśla, że kluczowym elementem skutecznie zorganizowanej gospodarki paszowej jest osiągnięcie równowagi ekonomicznej pomiędzy produkcją roślinną i zwierzęcą. Decyzje dotyczące wielkości obszarów uprawnych, wyboru gatunków i odmian roślin są dostosowane do potrzeb ilościowych i jakościowych inwentarza zwierzęcego. Największe możliwości optymalizacji dotyczą produkcji pasz własnych, co w efekcie przekłada się na zadowalające wyniki ekonomiczne prowadzonej działalności.


Jutro widzimy się na poletkach w powiecie kętrzyńskim. Analizę ekspercką poletek demonstracyjnych przeprowadzi dr hab. Jerzy Grabiński, prof. IUNG-PIB, a w części teoretycznej temat presji szkodników w uprawie pszenicy jarej i rzepaku ozimego zostanie przedstawiony przez prof. dr hab. inż. Bożenę Kordan.

Pobierz szczegółowy program.

Serdecznie zapraszamy!

Opracowanie: Sylwia Walesieniuk