wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Transmisja seminarium „Smart Villages - wyzwaniem dla poprawy jakości życia na obszarach wiejskich” - 4 czerwca 2024 r.

Data utworzenia: 03-06-2024 ; Data wydarzenia: 04-06-2024

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie Oddział Olecko zaprasza na seminarium stacjonarne „Smart Villages - wyzwaniem dla poprawy jakości życia na obszarach wiejskich” w dniu 4 czerwca 2024 r. o godz. 10.00 w Hotelu Folwark Łękuk, Łękuk Mały 8, powiat giżycki.

Problematykę seminarium kierujemy głównie do: sołtysów, liderów społeczności wiejskiej, kół gospodyń wiejskich, organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich, mieszkańców obszarów wiejskich, przedstawicieli Lokalnych Grup Działania, doradców.

Przedmiotem wystąpień będzie przekazanie i upowszechnianie wiedzy w zakresie rozwoju koncepcji Smart villages na obszarach wiejskich. Zamysł stworzenia inteligentnej wsi opiera się przede wszystkim na ludziach. Smart Villages to głównie zmiana mentalna połączona z edukacją.

Z uwagi na to, że jesienią tego roku będzie szansa pozyskania środków finansowych poprzez LGD na przygotowanie koncepcji inteligentnych wsi, jest to doskonała okazja do zapoznania z tematem i procedurami w zakresie składania wniosków oraz bezpośrednia okazja do wymiany doświadczeń, konsultacji i zapytań w zakresie inteligentnych wsi.

Przekazana w trakcie seminarium wiedza ma pokazać, że warto żyć w inteligentnej wsi oraz samemu być smart. Kluczowym argumentem może być podniesienie norm życia obecnych i przyszłych pokoleń.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w powyższym wydarzeniu.  

Uczestnictwo w formie stacjonarnej prosimy zgłaszać do 27 maja 2024r.

Seminarium będzie także transmitowane na żywo na kanale YouTube WMODR Olsztyn.

 

Organizator seminarium: Jadwiga Weisbrod, Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich, tel. 665891872, email: j.weisbrod@w-modr.pl

Opracowanie: Bartosz Duda