wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

"Eko Złotna" to dwudziesta zagroda edukacyjna w naszym województwie

Data utworzenia: 29-05-2024 ; Data wydarzenia: 28-05-2024

"Eko Złotna" to dwudziesta zagroda edukacyjna w naszym województwie

Z ogromną przyjemnością informujemy, że Zagroda Edukacyjna „Eko Złotna” została przyjęta do Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych jako już dwudziesta Zagroda w naszym województwie.

„Zagroda Edukacyjna” to zastrzeżony znak towarowy dla gospodarstw łączących działalność rolniczą z profesjonalnymi usługami edukacyjnymi. Prawo do posługiwania się nazwą „Zagroda Edukacyjna” mają wyłącznie sprawdzone i rekomendowane przez system doradztwa rolniczego obiekty, zlokalizowane na obszarach wiejskich i prowadzące zajęcia dydaktyczne oparte o własne zasoby rolnicze. Rekomendowane zagrody tworzą Ogólnopolską Sieć Zagród Edukacyjnych prowadzoną przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie.

Gospodarstwo Eko Złotna jest rodzinnym przedsięwzięciem realizującym ideę od pola do stołu, od ziarenka do bochenka. Gospodarstwo posiada certyfikaty ekologiczne w zakresie uprawy pradawnych zbóż oraz w zakresie ich przemiału w tradycyjnym młynie żarnowym. W ramach gospodarstwa działa Mazurska Akademia Wypieków Tradycyjnych, której celem jest przekazywanie wiedzy w zakresie tradycyjnego wypieku pieczywa. Gospodarstwo zostało wyróżnione wieloma nagrodami w województwie warmińsko-mazurskim i na arenie ogólnokrajowej. Organizuje kursy, szkolenia i pogadanki dotyczące rolnictwa ekologicznego, uprawy pradawnych odmian zbóż i ich przemiału w młynie żarnowym oraz nauki tradycyjnego wypieku pieczywa. W Eko Złotnej można zobaczyć przemiał zbóż na żarnach i dowiedzieć się wszystkiego o nieistniejącym już zawodzie młynarza. Nauczyć się wykorzystywania zbóż i mąk z pradawnych odmian w codziennej kuchni a także posłuchać o ekologii i bioróżnorodności. Zajęcia prowadzą bezpośrednio gospodarze posiadający wykształcenie i praktyczną wiedzę w zakresie objętym programem zajęć.

Szczegółowy opis działalności Zagrody Edukacyjnej „Eko Złotna” odnaleźć można pod linkiem:

https://zagrodaedukacyjna.pl/zag_edu_farm/eko-zlotna/

Zapraszamy serdecznie do odwiedzenia Gospodarstwa Eko Złotna w miejscowości Złotna, gm. Morąg.

Gospodarstwa zainteresowane prowadzeniem działalności edukacyjnej serdecznie zapraszamy do kontaktu z wojewódzkimi koordynatorkami Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych:

Marta Dudek tel. 665 892 846, e-mail: m.dudek@w-modr.pl

Maria Kapuścińska tel. 665 892 311, e-mail: m.kapuscinska@w-modr.pl

Opracowanie: Marta Dudek