wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Dopłaty do materiału siewnego - ruszył nabór wniosków

Data utworzenia: 27-05-2024

Od 25 maja do 10 lipca 2024 r. można ubiegać się o dopłaty z tytułu zużytego materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany lub ekologicznego materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. Wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

Wnioski przyjmują biura powiatowe ARiMR właściwe ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Dokumenty można składać osobiście, za pośrednictwem platformy ePUAP, platformy mObywatel lub wysłać przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej.

O wsparcie mogą starać się producenci rolni, którzy m.in:

  • są zarejestrowani w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
  • posiadają działki rolne, na których uprawia się gatunki roślin uprawnych objęte dopłatami, o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha;

Dopłatami nie są objęte uprawy przeznaczone na przedplon lub poplon.

 

Wysokość pomocy zostanie wyliczona jako iloczyn deklarowanej przez rolnika we wniosku powierzchni upraw i stawki dopłaty. Stawki wynoszą:

- dla materiału siewnego konwencjonalnego:

65 zł - w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych;

115 zł - w przypadku roślin strączkowych;

350 zł - w przypadku ziemniaków.

 

- dla materiału siewnego ekologicznego:

78 zł - w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych;

138 zł - w przypadku roślin strączkowych;

420 zł - w przypadku ziemniaków.

 

Całkowita kwota pomocy de minimis przyznana jednemu producentowi rolnemu nie może przekroczyć wysokości 20 000 euro w okresie trzech lat podatkowych (obrotowych).

Więcej informacji oraz wniosek - TUTAJ

Opracowanie: Barbara Mieczkowska