wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Konkurs „Najlepszy Doradca Ekologiczny” – zgłoszenia do 28 czerwca 2024 r.

Data utworzenia: 21-05-2024

Konkurs „Najlepszy Doradca Ekologiczny” – zgłoszenia do 28 czerwca 2024 r.

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie we współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu oraz Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprasza do udziału w V edycji OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURUSU „NAJLEPSZY DORADCA EKOLOGICZNY”.

Głównym celem Konkursu jest popularyzacja i promowanie najlepszych osiągnięć doradców w zakresie rolnictwa ekologicznego.

Konkurs dedykowany jest doradcom wpisanym na listę doradców rolniczych prowadzoną przez Dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, świadczących usługi dla rolników w zakresie rolnictwa ekologicznego. Konkurs realizowany jest w ramach operacji własnej KSOW pn. „Rolnictwo ekologiczne szansą dla rolników i konsumentów”. Do Konkursu nie może przystąpić doradca, który był laureatem I nagrody wojewódzkiego etapu konkursu w ostatnich dwóch latach.

W konkursie będą oceniane osiągnięcia doradcy z roku kalendarzowego poprzedzającego rok zgłoszenia do konkursu wg następujących kryteriów: liczba gospodarstw objętych pracą doradczą w zakresie systemu rolnictwa ekologicznego oraz bezpośrednie ciągłe doradztwo i pomoc w realizacji zobowiązań w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne”, promocja gospodarowania metodami ekologicznymi w tym zgłoszenie gospodarstw ekologicznych do konkursu na „Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne”, doradztwo w zakresie przetwórstwa metodami ekologicznymi, współpraca z instytucjami pracującymi na rzecz rolnictwa ekologicznego, doskonalenie wiedzy w zakresie systemu rolnictwa ekologicznego oraz inne inicjatywy w zakresie popularyzowania ekologicznego systemu produkcji oraz współpracy z rolnikami ekologicznymi. Wytyczne oraz kryteria oceny opisane są w Regulaminie dostępnym tutaj

Zgłoszenia kandydatów na najlepszego doradcę ekologicznego etapu wojewódzkiego przyjmowane będą do dnia 28 czerwca 2024 r. na formularzu sporządzonym zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu tutaj

Zgłoszenia można dokonać dwoma sposobami:

1. pocztą tradycyjną na adres:
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie
ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn,

2. drogą elektroniczną na adres: sekretariat@w-modr.pl

z dopiskiem: Konkurs „Najlepszy Doradca Ekologiczny”

 

Niezbędnych informacji udzieli:
Urszula Anculewicz
Tel.: 697-632-088
e-mail: u.anculewicz@w-modr.pl

 

 

Opracowanie: Aleksandra Pschuk