wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Rząd przyjął projekt ustawy odraczającej Krajowy System e-Faktur

Data utworzenia: 06-05-2024

Po przeprowadzeniu audytu informatycznego, zleconego przez Ministerstwo Finansów, wejście w życie Krajowego Systemu e-Faktur dotyczące zmian w ustawie o podatku od towarów i usług zostało przesunięte.

Ze względu na zdiagnozowane błędy krytyczne w sytemie konieczne jest odroczenie daty obowiązkowego KSeF, która była wyznaczona na 1 lipca 2024 roku.

Celem przyjętego przez Radę Ministrów projektu ustawy jest przesunięcie obligatorynego KSeF na 1 lutego 2026 roku.

Dalsze uproszczenia KSeF, w tym zapowiadane przez resort finasów etapowe wejście w życie KSeF będzie przedmiotem odręnych prac legilacyjnych.

Więcej informacji https://www.gov.pl/web/finanse/rzad-przyjal-projekt-ustawy-odraczajacej-krajowy-system-e-faktur

Źródło: www.gov.pl
Opracowanie: Małgorzata Gąska