wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Zapraszamy do udziału w szkoleniu demonstracyjnym w gospodarstwie ekologicznym pt. "Sady-Jabłoń", 08.05.2024 r. lub 09.05.2024 r.

Data utworzenia: 30-04-2024 ; Data wydarzenia: 06-05-2024

Zapraszamy do udziału w szkoleniu demonstracyjnym w gospodarstwie ekologicznym pt. "Sady-Jabłoń", 08.05.2024 r. lub 09.05.2024 r.

Warmińsko–Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, serdecznie zaprasza do udziału w demonstracji pt.:

SADY – JABŁOŃ, realizowanej w certyfikowanym gospoadsrtwie ekologicznym

organizowanej w ramach operacji współfinansowanej przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach poddziałania 1.2.„Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja realizowana w ramach Konsorcjum, którego liderem jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu. 

DATY DEMONSTRACJI:

I GRUPA

I Wizyta: 08.05.2024 r. (środa)       II Wizyta: 19.07.2024 r. (piątek)

II GRUPA

I Wizyta: 09.05.2024 r. (czwartek)       II Wizyta: 22.07.2024 r. (poniedziałek)

Kwalifikowane są do wyjazdu wyłącznie osoby, które deklarują chęć udziału w dwóch wizytach w podanych terminach, do wyboru w I lub II GRUPIE.

Projekt zakłada uczestnictwo tych samych osób podczas I i II wizyty w gospodarstwie, w celu porównania efektów demonstracji.

MIEJSCE DEMONSTRACJI: Dąbrówka Stara 17, 05-620 Błędów, powiat grójecki, województwo mazowieckie

CZAS UCZESTNICTWA W DEMONSTRACJI: 10:00 – 14:30

Wyjazd grupy uczestników w dniu wizyty w gospodarstwie spod siedziby WMODR: ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn, w godzinach porannych.

Operacja ma na celu upowszechnienie wśród rolników dobrych praktyk lub innowacyjnych rozwiązań stosowanych w ekologicznym systemie produkcji żywności.

Uczestnikami szkoleń mogą być:

  • rolnicy,
  • domownicy rolników,
  • małżonkowie rolników,
  • osoby zatrudnione w rolnictwie,
  • wnioskodawcy lub beneficjenci operacji typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dla uczestników wyjazdu zapewnione jest pełne wyżywienie i transport podczas wizyty w obiekcie demonstracyjnym.

Wizyty w obiekcie demonstracyjnym zakończone będzie wydaniem zaświadczenia dla każdego uczestnika (po drugiej wizycie 19.07.2024r. i 22.07.2024r.).

Ilość miejsc ograniczona! Liczy się data wpływu KARTY ZGŁOSZENIA.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 06.05.2024 r. w formie:

  • elektronicznej – podpisany we wskazanych miejscach i czytelny skan KARTY ZGŁOSZENIA przesłany na adres e-mail m.szostek@w-modr.pl lub m.razminas@w-modr.pl
  • osobistej -  dostarczenie karty zgłoszenia do Warmińsko – Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie (główny budynek, pokój nr 36),
  • pocztowej (liczy się data wpływu).

 Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu się do udziału w demonstracji zadecyduje kolejność zgłoszeń.

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Monika Szóstek tel.: 723 991 250

Małgorzata Razminas tel.: 695 900 243

Szczegółowe informacje organizacyjne zostaną przekazane zakwalifikowanym uczestnikom bezpośrednio po zakończonym naborze.

Opracowanie: Małgorzata Razminas