wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

KONKURS: ,,Innowacyjne rozwiązania w gospodarstwie młodego rolnika z wykorzystaniem środków PROW 2014-2020 i/lub PS WPR 2023-2027’’

Data utworzenia: 30-04-2024 ; Data wydarzenia: 31-05-2024

KONKURS: ,,Innowacyjne rozwiązania w gospodarstwie młodego rolnika z wykorzystaniem środków PROW 2014-2020 i/lub PS WPR 2023-2027’’

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, zaprasza do udziału w konkursie pt.: ,,Innowacyjne rozwiązania w gospodarstwie młodego rolnika z wykorzystaniem środków PROW 2014-2020 i/lub PS WPR 2023-2027’’

Konkurs ma na celu promocję ciekawych praktyk/efektów wprowadzanych innowacji w gospodarstwach młodych rolników na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, z wykorzystaniem środków PROW 2014-2020 i/lub PS WPR 2023-2027. Do udziału w konkursie zaproszeni są młodzi rolnicy prowadzący gospodarstwa rolne na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, którzy skorzystali ze wsparcia finansowego w ramach działań inwestycyjnych z PROW 2014-2020 i/lib PS WPR 2023/2027.

Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie na adres WMODR (podany w Regulaminie konkursu) do dnia 31 maja br. Karty zgłoszenia - załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu oraz Informacji o przetwarzaniu danych - załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu.

(w załączeniu Regulamin konkursu wraz z załącznikami).

Kryteria oceny innowacyjnego przedsięwzięcia:
- Znaczenie przedsięwzięcia dla właściciela gospodarstwa.
- Znaczenie wprowadzonej innowacji w pracy młodego rolnika i jego gospodarstwie.
- Znaczenie przedsięwzięcia jako innowacji na skalę wsi, gminy, powiatu lub województwa.
- Wysokość wykorzystania środków finansowych z PROW 2014-2020 i/lub PS WPR 2023-2027.
- Zakres wykorzystania potencjału, zasobów gospodarstwa, jego otoczenia.
- Innowacyjność przedsięwzięcia i jego wpływ na rozwój gospodarstwa.
- Konsekwencja w prowadzeniu gospodarstwa.
- Plan rozwoju gospodarstwa na najbliższy okres.
- Współpraca z innymi gospodarstwami dla wzajemnych korzyści.
- Oddziaływanie przedsięwzięcia/wprowadzonej innowacji na ochronę środowiska naturalnego.
- Inne elementy stanowiące o wyjątkowości przedsięwzięcia/wprowadzonej innowacji.                            .                                                                                                                                                           

Zaplanowane będą również wizyty komisji konkursowej w siedzibach zgłoszonych działalności, w celu weryfikacji i oceny na miejscu danej działalności. Kolejnym etapem pracy komisji konkursowej po wizytacjach na miejscu, będzie wybór laureatów konkursu. Ostatnim etapem będzie podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród zwycięzcom. Podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się dnia 07.09.2024 r. na „agroWARMA 2024” Targi Warmii i Mazur , które odbędą się w dniach 7-8.09.2024 r.


Serdecznie zachęcamy i zapraszamy do udziału w konkursie.

Szczegółowych informacji udziela organizator konkursu - Magdalena Stempka tel. 665830954

 

Opracowanie: Magdalena Stempka