wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Realizacja normy GAEC 7 – zmiany w aplikacji eWniosekPlus

Data utworzenia: 30-04-2024

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów unijnych już od 2024 r. istnieje możliwość realizacji przez rolników normy GAEC 7 poprzez zmianowanie lub dywersyfikację upraw. W przypadku gdy rolnik zamierza stosować zmianowanie, wówczas na co najmniej 40 proc. gruntów ornych w gospodarstwie na tej samej powierzchni musi posiadać inną uprawę niż w 2023 r. W Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) trwają prace nad dostosowaniem aplikacji eWniosekPlus do nowych zasad obsługi wniosku.

 

W przypadku gdy rolnik zamierza stosować dywersyfikację upraw w gospodarstwach:

od 10 do 30 ha gruntów ornych – należy posiadać 2 uprawy, z tym, że największa uprawa nie może stanowić więcej niż 75 proc. w strukturze zasiewów;

powyżej 30 ha gruntów ornych – należy posiadać 3 uprawy, z tym, że największa uprawa nie może stanowić więcej niż 75 proc., a dwie uprawy główne nie więcej niż 95 proc. w strukturze zasiewów.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: TUTAJ

 

Źródło: www.gov.pl
Opracowanie: Barbara Mieczkowska