wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Przedstawiamy naukowców - wykładowców i ekspertów IV Warmińsko-Mazurskich Dni Pola

Data utworzenia: 26-04-2024 ; Data wydarzenia: 10-06-2024

W dniach od 10 czerwca do 4 lipca br. zapraszamy na praktyczne sesje na poletkach uprawowych w 19 powiatach naszego województwa, gdzie będziemy demonstrować, m.in. odmiany zbóż, które mają podwyższoną odporność na konkretne choroby lub szkodniki, a także są odporne na ekstremalne warunki środowiskowe oraz agrobioróżnorodność roślin uprawnych.

Część teoretyczna tych spotkań obejmie wykłady przedstawicieli nauki o tematyce dotyczącej technologii produkcji w kontekście założeń strategii rozwoju Unii Europejskiej. W tegorocznej edycji udział wezmą przedstawiciele nauki z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Natomiast w czasie spotkań polowych będzie możliwość konsultacji oraz wysłuchania ciekawych nowinek technologicznych ekspertów dziedzin rolniczych z Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu, Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Przedstawiciele świata nauki na IV Warmińsko–Mazurskich Dniach Pola:

 1. dr hab. inż. Mariola Grzybowska-Brzezińska, prof. UWM, Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych, Kierownik Katedry Rynku i Konsumpcji, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
 2. prof. dr hab. inż. Bożena Kordan, Kierownik Katedry Entomologii, Fitopatologii i Diagnostyki Molekularnej na Wydziale Rolnictwa i Leśnictwa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
 3. prof. dr hab. inż. Marek Marks, Kierownik Katedry Agroekosystemów i Ogrodnictwa na Wydziale Rolnictwa i Leśnictwa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
 4. prof. dr hab. inż. Renata Marks-Bielska, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
 5. dr hab. Paweł Bereś, prof. IOR-PIB, Kierownik Terenowej Stacji Doświadczalnej w Rzeszowie, Instytut Ochrony Roślin - PIB w Poznaniu,
 6. dr hab. Stanisław Bielski, prof. UWM, Wydział Rolnictwa i Leśnictwa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
 7. dr hab. Marta Damszel, prof. UWM, Wydział Rolnictwa i Leśnictwa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
 8. dr hab. Marcin Gołębiewski, prof. SGGW, Dyrektor Instytutu Nauk o Zwierzętach, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
 9. dr hab. Jerzy Grabiński, prof. IUNG, Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach,
 10. dr hab. Agnieszka Kosewska prof. UWM, Wydział Rolnictwa i Leśnictwa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
 11. dr hab. inż. Arkadiusz Stępień prof. UWM, Wydział Rolnictwa i Leśnictwa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
 12. dr hab. Witold Szczepaniak, prof. UPP, Katedra Chemii Rolnej i Biogeochemii Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
 13. mgr inż. Artur Szatkowski, Wydział Rolnictwa i Leśnictwa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Udział w  IV edycji Warmińsko-Mazurskich Dni Pola to unikalna okazja do bezpośredniego zaangażowania się w praktyczne demonstracje najnowszych technologii i praktyk rolniczych, prowadzonych przez doświadczonych doradców z branży.

W załączniku harmonogram spotkań powiatowych, wraz z nazwiskami naukowców prowadzących sesje praktyczne i wykłady w danym powiecie.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W IV WARMIŃSKO-MAZURSKICH DNIACH POLA.

Opracowanie: Agnieszka Wiśniewska