wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Limit środków na modernizację gospodarstw rolnych (obszar D) w ramach PROW 2014-2020 ma zostać zwiększony

Data utworzenia: 12-04-2024

Limit środków na modernizację gospodarstw rolnych (obszar D) w ramach PROW 2014-2020 ma zostać zwiększony

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowało zmianę Planu finansowego PROW 2014-2020.

W wyniku planowanej zmiany zwiększy się budżet w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych”, obszar D. To oznacza, że więcej rolników będzie mogło skorzystać z dofinansowania do inwestycji w swoje gospodarstwa.

Zwiększenie limitu środków będzie dotyczyło naboru przeprowadzonego w okresie od 5 czerwca do 19 lipca 2023 roku.

18 marca 2024 r. Komitet Monitorujący PROW 2014–2020 pozytywnie zaopiniował zmiany uchwałą, które dotyczą przesunięcia środków pomiędzy instrumentami wsparcia PROW 2014-2020. Dzięki temu alokacja dla „Modernizacji gospodarstw rolnych” może się zwiększyć o ponad 135 mln euro.

 Zmiana czeka na przyjęcie przez Radę Ministrów, a następnie na zatwierdzenie przez Komisję Europejską.

Zasady ubiegania się o wsparcie w ramach naboru przeprowadzonego w okresie od 5 czerwca do 19 lipca 2023 można znaleźć TUTAJ.

Źródło: www.gov.pl
Opracowanie: Magdalena Stempka