wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Zapraszamy młodych rolników w wieku 18-35 lat do udziału w „Olimpiadzie Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie”

Data utworzenia: 03-04-2024 ; Data wydarzenia: 05-06-2024

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza młodych rolników w wieku 18-35 lat z obszarów wiejskich do wspólnego propagowania wiedzy i postępu rolniczego podczas udziału w „Olimpiadzie Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie”.

Uczestnikami olimpiady mogą być osoby, które prowadzą lub zamierzają prowadzić na terenie województwa warmińsko-mazurskiego samodzielnie gospodarstwo rolne, a także uczniowie oraz studenci warmińsko-mazurskich szkół i uczelni rolniczych.

Olimpiada odbywa się w dwóch etapach: powiatowym i wojewódzkim.

Etap powiatowy  organizuje i przeprowadza pracownik Zespołu Doradców. Uczestnicy etapu powiatowego zmierzą się z testem pisemnym składającym się z 25 pytań. Do etapu wojewódzkiego olimpiady zostaną zakwalifikowane osoby z lokatą I, II i III miejsca.

TERMINY ELIMINACJI POWIATOWYCH:

 • powiat bartoszycki – 16.05.2024 r., osoba odpowiedzialna Czesława Orłowska-Staniszewska, tel. 665 910 634
 • powiat braniewski – 15.05.2024 r., osoba odpowiedzialna Anna Subocz, tel. 665 890 903
 • powiat działdowski – 16.05.2024 r., osoba odpowiedzialna Joanna Orłowska, tel. 665 890 160
 • powiat elbląski – 19.04.2024 r., osoba odpowiedzialna Agnieszka Kieliszek, tel. 665 820 677
 • powiat ełcki – 17.05.2024 r., osoba odpowiedzialna Bożena Dyszkiewicz, tel. 665 810 567
 • powiat giżycki – 16.05.2024 r., osoba odpowiedzialna Anna Kocz, tel. 665 910 641
 • powiat gołdapski – 05.04.2024 r., osoba odpowiedzialna Emilia Zajączkowska, tel. 665 890 164
 • powiat iławski – 16.04.2024 r., osoba odpowiedzialna Zbigniew Rudnicki, tel. 665 880 204
 • powiat kętrzyński – 10.05.2024 r., osoba odpowiedzialna Joanna Rabij, tel. 665 890 749
 • powiat lidzbarski – 17.05.2024 r., osoba odpowiedzialna Wojciech Staniszewski, tel. 697 632 492
 • powiat mrągowski – 17.05.2024 r., osoba odpowiedzialna Agnieszka Bąba, tel. 695 990 484
 • powiat nidzicki – 16.05.2024 r., osoba odpowiedzialna Dariusz Mazur, tel. 665 960 367
 • powiat nowomiejski – 17.05.2024 r., osoba odpowiedzialna Grzegorz Kowalski, tel. 665 690 332
 • powiat olecki – 13.05.2024 r., osoba odpowiedzialna Olga Herbszt, tel. 665 830 513
 • powiat olsztyński – 10.04.2024 r., osoba odpowiedzialna Anika Karolak, tel. 665 880 708
 • powiat ostródzki – 08.05.2024 r., osoba odpowiedzialna Katarzyna Ejsymont, tel. 785 770 289
 • powiat piski – 17.04.2024 r., osoba odpowiedzialna Monika Pałdyna, tel. 695 990 247
 • powiat szczycieński – 26.04.2024 r., osoba odpowiedzialna Elżbieta Czaplicka, tel. 665 892 933
 • powiat węgorzewski – 04.04.2024 r., osoba odpowiedzialna Kinga Latosińska, tel. 665 890 149

Po zakończeniu zmagań w eliminacjach powiatowych, w dniu 05.06.2024 r. młodzi rolnicy staną do rywalizacji podczas finału wojewódzkiego „Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie”.

Etap wojewódzki składa się z części pisemnej i ustnej. Podczas eliminacji pisemnych każdy z uczestników będzie udzielał odpowiedzi na 40 pytań testowych z zakresu produkcji roślinnej i zwierzęcej, ochrony środowiska i odnawialnych źródeł energii, organizacji i zarządzania gospodarstwem, Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, ekonomicznej eksploatacji maszyn i urządzeń rolniczych, zasad podatku VAT, rozwoju przedsiębiorczości, bezpiecznej pracy przy obsłudze maszyn, narzędzi i urządzeń rolniczych, zasad bezpiecznej obsługi zwierząt i wykonywania prac polowych. W części ustnej weźmie udział 6 uczestników, którzy w eliminacjach pisemnych zdobyli największą liczbę punktów. Każdy uczestnik będzie odpowiadał na 4 pytania z wylosowanego przez siebie zestawu.

Główne cele:

 • upowszechnianie wiedzy i postępu rolniczego oraz idei ustawicznego kształcenia i doskonalenia się młodych rolników,
 • wyróżnianie i popularyzowanie młodych rolników, posiadających dużą wiedzę ekonomiczno-rolniczą i umiejętności gospodarowania w warunkach wolnego rynku,
 • rozwijanie idei współzawodnictwa i konkurencji,
 • inicjowanie oraz wzmacnianie współpracy młodych rolników z instytucjami rolniczymi i otoczeniem rolniczym w zakresie niezbędnym dla poprawy bytu rodziny wiejskiej,
 • propagowanie bezpiecznej pracy na wsi i ochrony środowiska naturalnego.

Szczegółowe informacje dotyczące wydarzenia można uzyskać w Dziale Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw WMODR.

Kontakt: Paulina Jaskólska, p.jaskolska@w-modr.pl, tel. 89 526 44 39 w. 46, kom. 665 690 378.

Serdecznie zapraszamy!

 

Opracowanie: Paulina Jaskólska