wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

IV Warmińsko-Mazurskie Dni Pola, 10.06-04.07.2024 r.

Data utworzenia: 21-03-2024 ; Data wydarzenia: 10-06-2024

W dniach 10 czerwca-4 lipca 2024 r. zapraszamy na praktyczne sesje na poletkach uprawowych w 19 powiatach naszego województwa. To unikalna okazja do bezpośredniego zaangażowania się w praktyczne demonstracje najnowszych technologii i praktyk rolniczych, prowadzonych przez doświadczonych doradców z branży. We współpracy z właścicielami gospodarstw demonstracyjnych, naukowcami, przedstawicielami firm produkujących dla rolnictwa, przedstawicielami samorządu terytorialnego oraz innych instytucji i organizacji, których zakres działania obejmuje problematykę rolnictwa i wsi, będziemy chcieli pokazać i promować, m.in. odmiany zbóż, które mają podwyższoną odporność na konkretne choroby lub szkodniki, a także są odporne na ekstremalne warunki środowiskowe oraz agrobioróżnorodność roślin uprawnych.

Celem IV Warmińsko-Mazurskich Dni Pola jest umożliwienie rolnikom porównania w warunkach lokalnych, czyli zbliżonych do występujących w ich gospodarstwach, potencjału odmian roślin uprawnych, systemów ochrony roślin i nawożenia. Praktyczne sesje odbywają się na żywo na poletkach uprawowych, co umożliwia uczestnikom bezpośrednie zaangażowanie się i eksperymentowanie z różnymi technologiami i praktykami. Poprzez udział w spotkaniach umożliwimy rolnikom podjęcie racjonalnych decyzji, aby wzmocnili oni efektywność produkcji, a poprzez to również swoją konkurencyjność. Spotkania na polu sprzyjają również interakcji i wymianie doświadczeń między rolnikami oraz ekspertami z branży.

Zapraszamy rolników, naukowców, przedstawicieli firm produkujących dla rolnictwa, przedstawicieli samorządu terytorialnego oraz innych instytucji i organizacji, których zakres działania obejmuje problematykę rolnictwa i wsi, do współpracy z WMODR w zakresie demonstracji roślinnych. Osoby do kontaktu: Agnieszka Sołtysiak, kierownik Działu Technologii Produkcji Rolniczej, tel. 665 891 386 oraz Agnieszka Wiśniewska, starszy specjalista ds. produkcji roślinnej, tel. 665 920 379.

Terminarz spotkań powiatowych wygląda następująco:
10 czerwca - powiat bartoszycki
11 czerwca - powiat kętrzyński
12 czerwca - powiat mrągowski
13 czerwca - powiat piski
14 czerwca - powiat szczycieński
17 czerwca - powiat ostrózki
18 czerwca - powiat iławski
19 czerwca - powiat nowomiejski
20 czerwca - powiat działdowski
21 czerwca - powiat nidzicki
24 czerwca - powiat węgorzewski
25 czerwca - powiat gołdapski
26 czerwca - powiat olecki
27 czerwca - powiat giżycki
28 czerwca - powiat ełcki
01 lipca - powiat olsztyński
02 lipca - powiat elbląski
03 lipca - powiat braniewski
04 lipca - powiat lidzbarski

Harmonogram, wraz z nazwiskami naukowców prowadzących sesje praktyczne i wykłady oraz programy spotkań powiatowych, ukażą się na stronie ze stosownym wyprzedzeniem.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W IV WARMIŃSKO-MAZURSKICH DNIACH POLA.

Opracowanie: Agnieszka Wiśniewska